TESTERA DEMON UPUTSTVO ZA INSTALACIJU VODILICE – MAČA I LANCA

Standardni paket testere sadrži predmete kao što je prikazano

Otvorite kutiju i instalirajte vodilicu i testeru na napajanje na sledeći način:

Lanac testere ima veoma oštre ivice. Za sigurnost koristite debele zaštitne rukavice.

1.Povucite štitnik prema prednjoj ručici da biste proverili da kočnica lanca nijeaktivirana.

2.Otpustite šrafove i uklonite poklopaclanca.

3.Ugradite pričvršćeni vrh na pogonskujedinicu.

4.Prikačite lanac na lančanik i, dok postavljate lanac oko vodilice, montirajte vodilicu na napajanje.

Podesite položaj matice na kućištu lanca na donji otvorvođice.

(1)Rupa (2) Zavrtanj za zatezanje lanca (3) Poklopaclanca

NAPOMENAObratite pažnju na pravilan smer lanca testere.Smer kretanja5.Pričvrstite poklopac lanca na jedinici napajanja i dotegnite šrafoverukom.6.Dokdržitevrhvodilicepodesitezategnutostlancaokretanjemšrafadoklanacnedodirnedonjustranuvodilice.(1) Zavrtanj za zatezanje lanca (2) Opušteno (3)Zategnuto7.Čvrsto zategnite šrafove držeći vrh vodilice uspravno (12 ~ 15 N · m). Zatim proverite lanac da li se neometanopokreće uz pravilno zatezanje tokom ručnog pomeranja.

Ukoliko je potrebno uradite dodatna podešavanja sa spušenimpoklopcemlanca.8.Čvrsto zategnite zavrtanj zazatezanje.

NAPOMENA

Novi lanac će lakše menjati svoju dužinu na početku upotrebe. Češće proveravajte i podesite zategnutost iz razloga što opušten lanac može lako da spadne kao i da dovede do brzog trošenja lanca i vodilice.

Ostavite komentar

%d bloggers like this: