Opšti uslovi kupovine

Internet prodavnica INFO SHOP  posluje u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini i svim ostalim važećim zakonima i pozitivnim propisima u Republici Srbiji. Detaljni uslovi kupovine navedeni su u daljem tekstu te vas molimo da se upoznate sa njima pre nego što obavite kupovinu. Registracijom i korišćenjem sajta https://demon.rs  se smatra da ste u potpunosti upoznati i saglasni sa ovde navedenim Uslovima kupovine i da ih prihvatate. Ukoliko se sa istima ne slažete i ne prihvatate ih, molimo vas da ne koristite ovaj sajt i ne kupujete kod nas na daljinu.
Internet prodavnica INFO SHOP zadržava pravo da u svakom trenutku i bez prethodnog obaveštenja ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja sajta.
Sva obaveštenja data na ovom sajtu u skladu sa članom16, 27, 28, 29 i 35 Zakona o zaštitipotrošača data su u komercijalne svrhe.

Poručivanje robe

Poručivanje je prvi korak u kupovini preko našeg sajta. Pošto odaberete proizvode i smestite ih u korpu, možete obaviti poručivanje. Roba će biti rezervisana isključivo kada je porudžbina poslata tj porudžbina zaključena. Ukoliko artikli stoje u korpi i porudžbina nije poslata tj nije zaključena, ti artikli nisu rezervisani za vas i bilo koji drugi korisnik može da ih poruči. Nakon što pošaljete porudžbinu, u roku od nekoliko sekundi stiže Vam obaveštenje o Prijemu porudžbine na e-mail koji ste ostavili, sa dodeljenim brojem porudžbine, prikazom poručenih artikala i iznosom.

Poručivanje mogu obavljati fizička i pravna lica. Minimalan iznos porudžbine mora biti 1200 RSD kako bi porudžbina mogla da bude realizovana.

Kako kupiti

Kupovina putem sajta https://demon.rs/ je veoma jednostavna. Izaberite artikle koje želite i sledite link KORPA. Unesite svoje lične podatke i pošaljite nam porudžbinu. U slučaju trenutne nemogućnosti u isporuci traženog dela ili moguće zamene drugim proizvođačem, bićete kontaktirani radi dogovora. Kupovinu na našem web shopu, možete izvršiti kao registrovani korisnik ili kao GOST (jednokratna porudžbina).
Osnovna obeležja robe su istaknuta u detaljnom pregleduartikla, kao i prodajna cena.Prikazana je prodajna cena koju naplaćuje Eklix d.o.o.za koštanje poručenog artikla. Poredcene artikla imate i troškove dostave. Kurirsku službuza dostavu možete izabrati i poslati vi. Uslučaju da ne odaberete i pošaljete kurirsku službuProdavac će poslati robu sa kurirskomslužbom sa kojom imamo potpisan Ugovor. Obračun troškovadostave je istaknut u okvirukorpe gde u tabeli možete videti troškove dostaveu odnosu na veličini/težinu paketa


*Sve 
porudžbine koje su primljene do 12h biće poslate sledećeg danadana, a sve porudžbine posle 12h biće poslate za 2 dana.

Dostava poručenih artikala za gradove 2 do 3 radna dana a prigradska naselja i sela od 3 do 5 radnih dana. Ako Vam se žuri nemojte kod nas poručivati robu jer u okviru ove situacije sa koronom naše mogućnosti su ovakve, kurirska služba koja Vam dostavlja robu je Bex.( pre kupovine smatramo da ste se složili sa ovom informacijom koja je sastavni deo uslova kupovine).

Način plaćanja na internet prodavnici

Robu poručenu putem našeg sajta INFO SHOP plaćate pouzećem, odnosno plaćate gotovinom kuriru tražene brze pošte prilikom isporuke (važi za fizička lica).

Odustanak od ugovora

Zakonom o zaštiti potrošača prodavac je odgovoranza nesaobraznost robe u ugovoru koja sepojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe. Za robučiji je period saobraznosti duži od 24meseca, prodavac je obavezan da izda garantni listdobavljača. Prodavac je dužan da u slučajunesaobraznosti robe o svom trošku obezbedi servisiranjei otklanjanje nesaobraznosti iste.

Svaki kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora o kupovini zaključenog na daljinu, iz bilo kog razloga u roku od 14 dana od dana prijema pošiljke. Jedini preduslov je da roba nije korišćena i da je originalno zapakovana i vraćena u pakovanju u kom je isporučena i sa  računom kurirske službe i zapisnikom koji dobijate uz svaku pošiljku (Obrazac o odustanku).

Saobraznost od 24 meseca se ne odnosi na uobičajeno habanje aparata (ili njegovih delova)koje je nastalo kao rezultata korišćenja. Kraći životni vek proizvoda u tom slučaju ne može sesmatrati greškom i ne može se reklamirati.

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe, potrošač je sam odgovoran za slanje robe naservis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanjai primanja robe i troškove popravke.Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijomkoja ide uz robu, a pojediniproizvođači daju samo podatke o centralno ovlašćenomservisu koji kupac dalje preusmeravana nejmu najbliži ovlašćeni servis. INFO SHOP će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o dostupnim servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti. Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane prodavca kupac gubi u slučaju ne adekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu. Takođe, ovo pravo se gubi i u slučaju da kupac ili neovlašćeno lice otvara, prepravlja ili popravlja uređaj.

Troškovi poštarine za povrat robe u slučaju odustanka od ugovora idu na teret kupca. Kao potrošač imate pravo na jednostrani raskid ugovorau skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Pravo na jednostrani raskid ugovora možete ostvariti u roku od 14 dana od dana prijema robe. Pravo ostvarujete tako što ćete obavestiti prodavca o nastojanju odustanka od ugovora, telefonom, mailom ili poštom. Obaveštenje mora da sadrži obrazac o odustanku od ugovora, koji možete skinuti sa našeg sajta. Nakon toga potrebno je kompletnu pošiljku sapratećom dokumentacijom, ambalažom, uz fiskalni račun dostaviti nazad prodavcu.

Prodavac se obavezuje da će u roku od 14 dana od prijema obrasca o odustanku izvršiti povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujućii troškove isporuke. Prodavacc zadržava pravo da ne vrati celokupan iznos kupcu ukolikoje uređaju umanjena vrednost kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan,odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovila priroda, karakteristikei funkcionalnost robe.

Međutim, u slučaju da ste koristili proizvod makarmalo, a ne potpadaju pod redovan reklamacioni postupak, nego se vi jednostavno predomislite,INFO SHOP  se obavezuje da izvrši povrat sredstava uplatom na vaš žiro račun,u iznosu koji nije veći od 50% od cene kojuste platili, a u zavisnosti od stanja proizvoda koji vraćate. To znači da kao potrošač odgovarate za umanjenu vrednostrobe od 50%, ukoliko zahtev za odustanak od ugovora na daljinu podnesete nakon što ste koristili proizvod koji je predmet povrata ili na bilo koji način oštetite ambalažu jer kao takav se nemože prodati sledećem kupcu . Zato vas molimo da nas kontaktirate na 060/500-1511, ukoliko postoji bilo kakvo nezadovoljstvo u vezi sa proizvodom, pre nego što počnete da ga koristite.

Roba kod koja je predmet reklamacije ili roba od koježeli da se odustane od kupovine vraća senazad prodavcu. Prodavac je dužan da bez odlaganja,a najkasnije u roku od 8 dana od danaprijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori kupcu na izjavljenu reklamaciju.Odgovor prodavca na reklamaciju mora da sadrži odlukuda li prihvata reklamaciju, izjašnjenjeo zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanjereklamacije. Rok za rešavanjereklamacije je 30 dana.

Na osnovu nalaza ovlašćenih lica iz ovlašćenog servisaprodavac predlaže rešenje kupcu. Uslučaju da je reklamacija opravdana, otklanjanje neosaobraznostiće biti na račun prodavca.Međutim, ukoliko je nesaobraznost postupila pod uticajemkupca ili vremenskih neprilika iprirodnih nepogoda, kupac će dobiti predlog za otklanjanjeo trošku kupca.

Ukoliko je reklamirani uređaj vraćen u roku od 6 meseciod prodaje kupac ima pravo izboraizmeđu popravke, zamene ako imamo takav proizvod ili povrata novca, ukolikoje u pitanju fabrički nedostatak.

Ukoliko se uređaj vraća treći put na popravku, u rokuza saobraznost, kupac takođe ima pravoizbora između popravke, zamene i povrata novca, ukolikoje u pitanju bio fabrički nedostatak. Kupac nema pravo izbora iz ovog člana ako je u nekomod prethodnih reklamacionih povrataodabrao popravku proizvoda, a da je u pitanju fabrički nedostatak. Kupac takođe nema pravo izbora ako je u jednom od prethodnih slučaja kvar prouzrokovan kupčevim korišćenjem i upotrebom.

Troškovi poštarine u slučaju slanja reklamirane robe prodavcu nazad idu na teret prodavca.

INFO SHOP. ima potpisan ugovor sa kurirskim službama„BEX“.Telefon za poziv kurira za preuzimanje robe je:011/6555000, 066/3555000 Bex .U slučaju reklamacije potrebno je poslati robu Bex kurirom.

Opis proizvoda

INFO SHOP nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Takođe, ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda niti slike 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez greške.

REKLAMACIJE

Svaki kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora o kupovini iz bilo kog razloga u roku od 14 dana od dana prijema pošiljke. Jedini preduslov je da roba nije korišćena i da je originalno zapakovana i vraćena u pakovanju u kom je isporučena i sa računom kururske službe i zapisnikom koji možete skinuti na kraju ovoga teksta.

INFO SHOP nije odgovoran za nesaobraznost ugovora koja se pojavi u roku , od dana prelaska rizika na kupca. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 (šest) meseci od dana prelaska rizika na kupca, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.nesaobraznost ugovoru koja se pojavi u roku. Nesaobraznost ugovoru koja se pojavi u roku pada na teret uvoznika i veleprodaju. Kod prodaje polovne robe (OUTLET), prodavac saopštava da je   nesaobraznost robe u trajanju – roku od 1 (jedne) godine.( DEMON STRAUS BLEK ALATI ) Troškove popravke snosi uvoznik – veleprodaja. Kupac je dužan kontaktirati ovlašćene servise kako bi ostvarili svoja prava.

Saobraznost ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nepravilnim i nestručnim rukovanjem proizvodom . U nepravilno rukovanje su uključeni i propusti prilikom montiranja rezervnog dela. Pravo na saobraznost kupac gubi i u slučaju neovlašćenog popravljanja proizvoda, kao i popravljanjem od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od strane Prodavca ili proizvođača.

Ukoliko želite da podnesete zahtev za reklamaciju, to možete učiniti na mail kupoprodajars07@gmail.com .Izuzetno je bitno da svi podaci budu tačno dostavljeni,šta ste kupili, kada i na koju adresu dostave kao i kopiju računa., kako bi se ubrzao i olakšao prosec razmatranja reklamacije. Zahtev za reklamaciju podnosite samo isključivo u slučaju mehaničkog/fizičkog oštećenja (nesaobraznosti) proizvoda na koji vi niste nikako uticali. Ukoliko vam je isporučena pogrešna roba, koju niste uopšte poručili, molimo vas da nas kontaktirate.

Vaš zahtev za reklamacijom biće uzet u razmatranje u najkraćem mogućem vremenskom periodu i odgovor ćete dobiti pisanim ili elektronskim putem od službe za reklamacije, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana podnošenja zahteva. Odgovor na reklamaciju mora da sadrži odluku da li se uvažava reklamacija ili ne, kao i obrazloženje, konkretan predlog i rok za rešavanje. Rok ne može da bude duži od 30 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Troškovi slanja prilikom vraćanja se računaju na osnovu veličine i mase paketa koji kupac vraća po cenovniku kurirske službe po kojoj se šalje. Trošak transporta prilikom povrata ili zamene robe snosi KUPAC.

Reklamacija oštećenog paketa

Ukoliko vam je pošiljka stigla oštećena, potrebno je da odmah od kurira tražite da napravi reklamacioni zapisnik. Na osnovu njega ostvarujete pravo na refundaciju štete od strane kurirske službe. Ako je paket fizički oštećen, pred kurirom ga otvorite i slikajte ga, da bi imali nepobitan dokaz o oštećenju robe. U slučaju da se kurir protivi, pozovite nas, a mi ćemo odmah kontaktirati centralu kurirske službe. Nakon što utvrdite da je roba oštećena, neophodno je da vam kurir popuni i ostavi Zapisnik o oštećenju robe, jer je zapisnik jedini validan dokument pomoću koga možemo da potražujemo refundaciju novca za oštećenu robu. Sva roba koja izlazi iz našeg magacina je uredno i propisno spakovana u odgovarajuće pakete, a paketi su obeleženi odgovarajućim nalepnicama kako bi se sa paketima dalje, u centrima kurirskih službi, pravilno rukovalo.

Povrat novca

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana, od dana zaključenja ugovora o kupovini, bez navođenja razloga i dodatnih troškova. Prilikom povraćaja kupljenih proizvoda neophodno je vratiti ih u ispravnom i nekorišćenom stanju, sa računom kurirske službe i svom pratećom dokumentacijom, uredno popunjenom. Direktne troškove vraćanja robe u slučaju odustanka od porudžbenice snosi Kupac. U slučaju jednostranog raskida ugovora od strane kupca, https://demon.rs će po prijemu vraćene robe, a nakon konstatacije komisije da je roba vraćena u nekorišćenom stanju i bez oštećenja, bez odlaganja izvršiti povrat sredstava kupcu.U slučaju da je roba otpakovana korišćena ili sa bilo kojim nedostatkom biće vraćena kupcu sa naznakom bez mogućnosti povraćaja novca.

U slučaju da se radi povrat novca usled uvažene reklamacije u garantnom roku i/ili raskida ugovora od strane kupca u propisanom roku, potrebno je da nam kupac dostavi broj svog tekućeg računa u banci ili pošti i sredstva vraćamo na njegov račun.

Naši Podaci

Web portali INFO

Pib; 111041848

Mejl; kupoprodaja07@gmail.com

Tel, 062/144-7895

Rukovanje proizvodom umanjuje vrednost proizvoda.

Prilikom jednostranog raskida Ugovora neophodno je sledeće:  SKINITE OBRAZAC

OBRAZAC O ODUSTANKU OD UGOVORA ZAKLJUČENOG NA DALJINU

popunite i pošaljite  na
kupoprodajars07@gmail.com

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži sa svim dodacima i pratećom dokumentacijom (garantni list, uputstva itd.).

Po prijemu proizvoda utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenja proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod  će mu biti vraćen na njegov trošak. Uz proizvod obavezno pošaljite i neoštećenu ambalažu proizvoda.
Troškove transporta prilikom Jednostranog raskida Ugovora snosi kupac. Ukoliko neki od gore navedenih zahteva ne bude ispunjen nećemo biti u mogućnosti da Vam prihvatimo zahtev. Web portali Prijepolje će najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od prijema obrasca za odustanak Korisniku vratiti iznos koji je primio po osnovu narudžbine/maloprodajnog računa. Web portali Prijepolje može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

V A Ž N O

Pravo na odustanak od ugovora Zakonom o zaštiti potrošača je isključeno u više slučajeva od kojih su neki od razloga:

 • isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
 • isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;
 • isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
 • isporuke novina, periodičnih izdanja ili časopisa osim pretplatničkih ugovora za isporuku ovih izdanja;
 • isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti potrošača i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

Web portali Prijepolje utvrđuje procenat umanjenja iznosa povrata kupcu usled korišćenja proizvoda – procenat umanjenja iznosa povrata kupcu usled umanjenja vrednosti proizvoda.

1. Procenat umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje originalne ambalaže vraćenog proizvoda:

Stanje ambalaže
Neoštećena ambalaža Oštećena ambalaža  Bez  orginalne ambalaže
Televizori 0% 5% 20%
Krovne kutije, nosači i sl. 0% 10% 20%
Dom i vrt
Električni alati 0% 10% 20%
Motorni alati 0% 10% 20%
Ručni alati 0% 10% 20%
Peći i kamini 0% 10% 20%
Kupatilska galanterija 0% 10% 20%
Klima uređaji
Split sistemi 0% 10% 20%
Mobilne klime 0% 10% 20%
Oprema i dodaci 0% 10% 20%
Bela tehnika i mali kućni aparati
Veliki kućni aparati 0% 10% 20%

2. Procenat umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje vraćenog proizvoda:

Televizori 0% 10% Zavisi od procene štete od strane službenog servisa
Dom i vrt
Električni alati 0% 0% Zavisi od procene štete od strane službenog servisa
Motorni alati 0% 0% Zavisi od procene štete od strane službenog servisa
Ručni alati 0% 0% Zavisi od procene štete od strane službenog servisa
Peći i kamini 0% 100% 100%
Kupatilska galanterija 0% 100% 100%
Klima uređaji
Split sistemi 0% 100% 100%
Mobilne klime 0% 0% Zavisi od procene štete od strane službenog servisa
Oprema i dodaci 0% Zavisi o procijeni štete od strane službenog servisa
Bela tehnika i mali kućanski aparati
Veliki kućni aparati 0% 0% Zavisi od procene štete od strane službenog servisa
Mali kućni aparati 0% 0% Zavisi od procene štete od strane službenog servisa

Web portali Prijepolje u saradnji sa servisom određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon prijema proizvoda.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača dužni ste da sami snosite troškove povrata proizvoda ako koristite svoje pravo na odustanak od ugovora.

Preporučujemo Vam: 

 •  da dobro pogledate karakteristike proizvoda koji su navedeni  prilikom izbora proizvoda,
 • da ne preuzimate proizvod ako je ambalaža oštećena, nego dostavljaču skrenete pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati nama, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod sa neoštećenom ambalažom
 • ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrednost proizvoda
 • da pregledate proizvod i ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je deo, ogreban proizvod što je nastalo usled transporta ili skladištenja) što pre nas obavestite i vratite proizvod bez da ste ga koristili
 • ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte ga (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte funkcionalnost otvaraju li se vrata pravilno, žete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti.
 • da za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad obavezno kontaktirate ovlašćeni servis jer bez toga će svaki neovlašćeno montirani/pušten u rad proizvod spadati u kategoriju oštećenog proizvoda

Pojedini proizvodi imaju specifična svojstva ( televizori i igraće konzole) zbog kojih nije moguće proveriti njihovu funkcionalnost bez rukovanja proizvodom. Iz tog razloga za ovakve proizvode nismo u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cene.

Privatnost podataka

Web portali Prijepolje obavezuje se da  pruži zaštitu ličnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su potrebni za ispunjenje naših obaveza; informiše kupce o načinu korišćenja prikupljenih podataka, redovno daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni sa lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Svi zaposleni Web portali Prijepolje i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

U ime Internet prodavnice obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca.

Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogucnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Internet prodavnici odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.

Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.

Saglasnost i promene uslova

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani.

Internet prodavnica se obavezuje da ce se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani.

Hvala na poverenju

Cart
Your cart is currently empty.
%d bloggers like this: