OPŠTI USLOVI PRODAJE (UGOVOR NA DALJINU) U INTERNET PRODAVNICI VEB PORTALI INFO PRIJEPOLJE INFO SHOP DEMON.RS

INFORMACIJE O FIRMI

Pun naziv pravnog subjekta: VEB PORTALI INFO PRIJEPOLJE
Poštanska adresa: KOTANJSKA 59, 31300 PRIJEPOLJE
Delatnost i šifra delatnosti: 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta
Matični broj: 65151499
Poreski broj (PIB) 111041848
Web adresa: www.demon.rs
Kontakt telefon: 060/5001511
Kontakt e-mail: kupoprodajars07@gmail.com

Obaveštenje o uslovima prodaje na daljinu

 1. Sva obaveštenja data na ovom sajtu u skladu sa članom 16, 27, 28, 29 i 35 Zakona o zaštiti
  potrošača data su u komercijalne svrhe.
 2. VEB PORTALI INFO PRIJEPOLJE
  Poštanska adresa: KOTANJSKA 59, 31300 PRIJEPOLJE
  Delatnost i šifra delatnosti: 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta
  Matični broj: 65151499
  Poreski broj (PIB) 111041848
  Web adresa: www.demon.rs
  Kontakt telefon: 060/5001511
  Kontakt e-mail: kupoprodajars07@gmail.com u daljem
  tekstu PRODAVAC.
 3. Osnovna obeležja robe su istaknuta u detaljnom pregledu artikla, kao i prodajna cena.
  Prikazana je prodajna cena koju naplaćuje VEB PORTALI INFO za koštanje poručenog artikla. Pored
  cene artikla imate i troškove dostave. Kurirsku službu za dostavu možete izabrati i poslati vi. U
  slučaju da ne odaberete i pošaljete kurirsku službu Prodavac će poslati robu sa kurirskom
  službom sa kojom imamo potpisan Ugovor. Obračun troškova dostave je istaknut u okviru
  korpe gde u tabeli možete videti troškove dostave u odnosu na veličini/težinu paketa.
  Zaposleni kod Prodavca će prilikom telefonske potrvde porudžbine saopštiti usmeno kupcu
  koliko će iznositi troškove dostave.
 4. Plaćanje je moguće:
  ○ Preko računa – direktnom uplatom na tekući račun INFA, uplatnicom u banci ili pošti
  ○ Pouzećem – plaćanje gotovinom prilikom isporuke
 5. U roku od 1DO 2 radna dana od slanja porudžbine, pozvaće vas predstavnik prodavca kako bi
  potvrdio porudžbinu i saopštio troškove dostave. U roku od 5 radna dana biće vam poslata
  poručena roba.
 6. Na komunikaciju sa INFO , bila ona telefonska ili poštanska, primenjuje se standardna
  tarifa.
 7. Zakonom o zaštiti potrošača prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe u ugovoru koja se
  pojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe. Za robu čiji je period saobraznosti duži od 24
  meseca, prodavac je obavezan da izda garantni list dobavljača. Prodavac je dužan da u slučaju
  nesaobraznosti robe o svom trošku obezbedi servisiranje i otklanjanje nesaobraznosti iste.
 8. Saobraznost od 24 meseca se ne odnosi na uobičajeno habanje aparata (ili njegovih delova)
  koje je nastalo kao rezultata korišćenja. Kraći životni vek proizvoda u tom slučaju ne može se
  smatrati greškom i ne može se reklamirati.
 9. Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe, potrošač je sam odgovoran za slanje robe na
  servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke.
  Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu, a pojedini
  proizvođači daju samo podatke o centralno ovlašćenom servisu koji kupac dalje preusmerava
  na nejmu najbliži ovlašćeni servis. INFO će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im
  oko informacija o dostupnim servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.
 10. Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane prodavca kupac gubi u slučaju
  neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za
  upotrebu. Takođe, ovo pravo se gubi i u slučaju da kupac ili neovlašćeno lice otvara, prepravlja
  ili popravlja uređaj.
 11. Kao potrošač imate pravo na jednostrani raskid ugovora u skladu sa Zakonom o zaštiti
  potrošača. Pravo na jednostrani raskid ugovora možete ostvariti u roku od 14 dana od dana
  prijema robe. Pravo ostvarujete tako što ćete obavestiti prodavca o nastojanju odustanka od
  ugovora, telefonom, mailom ili poštom. Obaveštenje mora da sadrži obrazac o odustanku od
  ugovora, koji možete skinuti sa našeg sajta. Nakon toga potrebno je kompletnu pošiljku sa
  pratećom dokumentacijom, ambalažom, uz fiskalni račun dostaviti nazad prodavcu.
 12. Troškovi poštarine za povrat robe u slučaju odustanka od ugovora idu na teret kupca.
 13. Prodavac se obavezuje da će u roku od 14 dana od prijema obrasca o odustanku izvršiti
  povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke. Prodavac
  zadržava pravo da ne vrati celokupan iznos kupcu ukoliko je uređaju umanjena vrednost kao
  posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je
  neophodno da bi se ustanovila priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.
 14. Međutim, u slučaju da ste koristili proizvod makar malo, a ne potpadaju pod redovan
  reklamacioni postupak, nego se vi jednostavno predomislite, INFO se obavezuje da
  izvrši povrat sredstava uplatom na vaš žiro račun, u iznosu koji nije veći od 50% od cene koju
  ste platili, a u zavisnosti od stanja proizvoda koji vraćate.
  To znači da kao potrošač odgovarate za umanjenu vrednost robe od 50%, ukoliko zahtev za
  odustanak od ugovora na daljinu podnesete nakon što ste koristili proizvod koji je predmet
  povrata.
  Zato vas molimo da nas kontaktirate na kupoprodajars07@gmail.com, ukoliko postoji bilo kakvo
  nezadovoljstvo u vezi sa proizvodom, pre nego što počnete da ga koristite.
 15. Roba kod koje je primećen nedostatak ili nepravilnost u radu se vraća prodavcu. Kupac je
  potrebno da popuni reklamacioni list i da ga zajedno sa robom vrati prodavcu. Pored
  reklamacionog lista i uređaja potrebno je priložiti dokaz o kupovini (račun, slip). Ambalaža nije
  preduslov da bi ste ostvarili pravo reklamacije, ali je poželjno da se roba vraća u bezbednom
  pakovanju kako se ne bi oštetila prilikom transporta.
 16. Roba kod koja je predmet reklamacije ili roba od koje želi da se odustane od kupovine vraća se
  nazad prodavcu. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana
  prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori kupcu na izjavljenu reklamaciju.
  Odgovor prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje
  o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje
  reklamacije je 15 dana. Izuzetak su nameštaj i tehnička roba, za koje je rok za rešavanje
  reklamacije 30 dana.
  Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da
  teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan
  da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora
  prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni
  u roku od tri dana.
 17. Na osnovu nalaza ovlašćenih lica iz ovlašćenog servisa prodavac predlaže rešenje kupcu. U
  slučaju da je reklamacija opravdana, otklanjanje neosaobraznosti će biti na račun prodavca.
  Međutim, ukoliko je nesaobraznost postupila pod uticajem kupca ili vremenskih neprilika i
  prirodnih nepogoda, kupac će dobiti predlog za otklanjanje o trošku kupca.
 18. Ukoliko je reklamirani uređaj vraćen u roku od 6 meseci od prodaje kupac ima pravo izbora
  između popravke, zamene ili povrata novca, ukoliko je u pitanju fabrički nedostatak.
 19. U slučaju da prodavac odbije reklamaciju:
  ○ dužan je da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije
  (obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije).
  ○ dužan je da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora
  vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih
  sporova (postupak naveden u informacijama pod nazivom:Reklamacioni list).
 20. Ukoliko se uređaj vraća treći put na popravku, u roku za saobraznost, kupac takođe ima pravo
  izbora između popravke, zamene i povrata novca, ukoliko je u pitanju bio fabrički nedostatak.
  Kupac nema pravo izbora iz ovog člana ako je u nekom od prethodnih reklamacionih povrata
  odabrao popravku proizvoda, a da je u pitanju fabrički nedostatak. Kupac takođe nema pravo
  izbora ako je u jednom od prethodnih slučaja kvar prouzrokovan kupčevim korišćenjem i
  upotrebom.
 21. Troškovi poštarine u slučaju slanja reklamirane robe prodavcu snosi kupac, dok nazad idu na
  teret prodavca.

VAŽNO:

NE ODGOVARAMO ZA EVENTUALNE GREŠKE U OPISIMA, SLIKAMA I CENAMA.
NE GARANTUJEMO DA SU SVE CENE NA SAJTU AŽURNE .

USLUČAJU DA TRAŽENI ARTIKAL NIJE NA STANJU NAKNADNO VAS OBAVESTAVAMO PUTEM MEJLA.
PRE SLANJA PORUDŽBINE DOBIĆETE POTVRDU PUTEM E-MAILA ILI SMS PORUKE.
ROK ISPORUKE JE OD 2 DO 5 RADNIH DANA OD TRENUTKA POTVRDE KUPOVINE.