31300 PRIJEPOLJE – SRBIJA
Delatnost i šifra delatnosti: 6312 Veb Portali /

47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta
Matični broj: 65151499
Poreski broj (PIB) 111041848
Kontakt telefon: 060/5001511
Kontakt e-mail: kupoprodajars07@gmail.com