Dark Svetlo

TESTERA DEMON ODLAGANJE POSLE UPOTREBE Ostavite komentar

ODRŽAVANJE NAKON SVAKE UPOTEBE

1.Fliter vazduha Prašina na površini filtera može se ukloniti tapkanjem uglova filtera po po tvrdoj površini. Da biste očistili prljavštinu u mrežicama, filter razdvojite na polovine i očistite četkom. Kada koristite komprimovani vazduh, izduvajte iznutra. Da biste sklopili polovine filtera, pritisnite obruč da s klikom nalegne.

NAPOMENA

Kada instalirate glavni filter, proverite da li su žlebovi na ivici filtera pravilno uklopljeni sa ispupčenjima napoklopcu cilindra.

2.Otvor zauljeRastavite vodilicu i proverite da li je začepljen otvor za ulje.

3.VodilicaKada rasklopite vodilicu, uklonite piljevinu u kanalu i otvoru za ulje. Podmažite zupčanik kroz otvor za podmazivanjena vrhuvodilice.

4.OstaloProveritecurenjegorivalabavoučvršćivanjeioštećenjadrugihdelova,posebnoručnihspojevaiugradnjuvodilice.

Ako primetite bilo kakve nedostatke, obavezno ih otklonite pre ponovne upotrebetestere.

Korpa

close
%d bloggers like this: