TESTERA DEMON ODLAGANJE POSLE UPOTREBE

ODRŽAVANJE NAKON SVAKE UPOTEBE

1.Fliter vazduha Prašina na površini filtera može se ukloniti tapkanjem uglova filtera po po tvrdoj površini. Da biste očistili prljavštinu u mrežicama, filter razdvojite na polovine i očistite četkom. Kada koristite komprimovani vazduh, izduvajte iznutra. Da biste sklopili polovine filtera, pritisnite obruč da s klikom nalegne.

NAPOMENA

Kada instalirate glavni filter, proverite da li su žlebovi na ivici filtera pravilno uklopljeni sa ispupčenjima napoklopcu cilindra.

2.Otvor zauljeRastavite vodilicu i proverite da li je začepljen otvor za ulje.

3.VodilicaKada rasklopite vodilicu, uklonite piljevinu u kanalu i otvoru za ulje. Podmažite zupčanik kroz otvor za podmazivanjena vrhuvodilice.

4.OstaloProveritecurenjegorivalabavoučvršćivanjeioštećenjadrugihdelova,posebnoručnihspojevaiugradnjuvodilice.

Ako primetite bilo kakve nedostatke, obavezno ih otklonite pre ponovne upotrebetestere.

Ostavite komentar

%d bloggers like this: