Dark Svetlo

TESTERA DEMON PERIODIČNI SERVIS U I VAN GARANTNOG ROKA Ostavite komentar

1.Hladnjak

Prašina između rebara hladnjaka uzrokovaće pregrejavanje motora. Povremeno proverite i očistite rebra hladnjaka nakon uklanjanja filtera vazduha i poklopca cilindra. Kada postavljate poklopac cilindra, proverite da li su žice iprekidači na sklopki ispravno postavljeni na svoje mesto.

NAPOMENA

-Obavezno blokirajte otvor za uvlačenjevazduha.2.Filtergoriva(A)

Pomoću žičane kuke izvadite filter iz otvora.(B)Rastavite filter i operite benzinom ili ga po potrebi zamenitenovim.

NAPOMENA

-Nakon uklanjanja filtera, pridržite kraj usisnecevi.-Pri sastavljanju filtra vodite računa da sitna vlakna ili prašina ne dopru unutar usisnecevi.

3.Rezervoar zaulje

Žičanom kukom izvadite filter za ulje kroz otvor za punjenje i očistite ga benzinom. Kada vraćate filter u rezervoar, vodite računa da nalegne na desni ugao. Takođe očistite prljavštinu u rezervoaru.

4.Svećica

Proverite da li ima pukotina i habanja koje ometa rad lanca. Ako je habanje veliko, zamenite deo novim. Nikada ne postavljajte novi lanac na korišteni zupčanik, ili korišten lanac na novi zupčanik.6.Prednje i zadnjeprigušniceZamenite ukoliko je prilepljeni deo oguljen ili ako na gumenom delu postoji pukotina.

LANAC TESTERE

UPOZORENJE

-Izuzetno je važno lagano rukovanje uređajem radi očuvnja oštrine sekača. Zubce je potrebno naoštriti u sledećim situacijama:1.Kada piljevina postane kao drvenaprašina;2.Kada vam je potrebna dodatna snaga zapilanje;3.Kada pravac rezanja nijeravan;4.Kada su pojačanevibracije;5.Kada je povećana potrošnjagoriva.Standardi sečenja:

UPOZORENJE

Pre oštrenja:

-Obavezno nosite zaštitnerukavice.-Obavezno zaustavite motor.-Turpija neka bude okrugla ili odgovarajuće veličine zalanac.Postavite turpiju na zubac lanca i gurnite unapred. Zadržite položaj turpije prema slici.

Nakon oštrenja svakog zubca proverite graničnik dubine i podesite ga na odgovarajući nivo prema prikazu.

UPOZORENJE

-Obavezno zaoblite prednje ivice kako biste smanjili povratni udar ili pucanjekarike.Osigurajte da svaki zubac ima istu dužinu i ivice kao što je prikazano:

VODILICA

-Povremeno preokrenite vodilicu kako biste sprečili delimičnohabanje- Žljeb vodilice uvek mora biti četvrtast. Proverite žljeb vodilice. Postavite lenjir na vodilicu i na spoljnu stranu zubca.Ako postoji prostor između njih, vodilica je ispravna. U suprotnom, vodilica je istrošena. Takvu vodilicu je potrebno servisirati ili zameniti.11.

Delaracija proizvodjača:

U slučaju da je potreban sevis uređaja konsultujte ovlašćenog distributera.Ovaj proizvod je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i takvog ga treba koristiti Distributer Demon alata za Srbiju INFO SHOP PRIJEPOLJE IVE LOLE RIBARA BB31300 PRIJEPOLJE UZ OVEREN ORIGINALNI GARANTNI LIST u slučaju problema javiti se Servisu:

Korpa

close
%d bloggers like this: