Dark Svetlo

TESTERA DEMON PROBLEM KOČNICA LANCA Ostavite komentar

Uređaj je opremljen automatskom kočnicom lanca za zaustavljanja rotacije u slučaju povratnog udarca prilikom sečenja. Kočnica se automatski aktivira silom inercije, koja deluje na težinu u prednjem štitniku.Kočnica može biti aktivirana ručno guranjem štitnika prema voidilici. Da biste otpustili kočnicu provucite prednji štitnik prema prednjoj ručki dok ne klikne namesto.

Obavezno proverite rad kočnice tokom dnevnog pregleda.

Kako proveriti:

1)Isključitemotor.

2)Držite testeru horizontalno, sklonite ruku s prednjeg držača, udarite vrhom vodilice panj ili komad drveta kakobisteproverili rad kočnice.U slučaju da kočnica nije u funkciji, obratite se ovlašćenom distributeru za pregled i popravku. Ukoliko se motor i daljerotira velikom brzinom sa aktiviranom kočnicom, lančanik će se pregrevati i uzrokovati probleme. Kada se kočnica aktivira tokom rada, odmah pustite ručicu gasa da bi se zaustavio motor.

Korpa

close
%d bloggers like this: