Upustva UPUTSTVA Za šišanje

Uputstvo za mašinsko šišanje ovaca Mašinicom MARPOL 650W

Mašinsko šišanje ima sledeće prednosti: o Brži rad ( moguće je ošišati i do 200 grla dnevno ) o Manje je stresno za ovce- jer traje kraće, 2 do 3 minuta, u poreñenju sa 10 do 12 minuta kod ručnog šišanja i ima manje povreda. o Vuna lakše ostane u jednom komadu. Veoma je važno da vuna ostane u komadu, zbog tržišne vrednosti, i smatra se da je stanje vune nakon šišanja odlika veštine svakog pojedinog šišačao . Vlakna vune su duža, jer mašinica može da ide tik uz kožu…

Read More
Upustva UPUTSTVA

UPUTSTVO ZA MOTORNU TESTERU DEMON CS65T

Testera benzinska DEMON CS65T КОМPLETIRANJE Testera benzinska Vodilica Lanac Štitnik vodilice Lanac Кljuč univerzalni ТЕHNIČKI PODACI Radna zapremina motora, 3.2 kW / 4.4 Ks , Motor : 65 ccm Brzina na praznom hodu, ob/min 8000 Тip motora2-taktnCHO ,i Svećica za paljenje  Zazor između elektroda, mm 0,5 Zapremina rezervoara goriva, l 0,55 Zapremina rezervoara ulja, l 0,26 Sastav mešavine (gorivo/ulje dvo-taktno)20:1 Kočnica lanca AutomatskaKorak lanca i utor0,325″ x 0,058Dužina mača40 cm, 20”Маsа6,0 kg UPUTSTVO ZA BEZBEDNO RUKOVANJE Za sigurno rukovanje motornom testerom morate pa-žljivo pročitati uputstvo za rukovanje i pridržavati ga…

Read More
Upustva UPUTSTVA

Straus Automizer UPUTSTVO

  U P U T S T V O za izvođenje radova dezinsekcije i dezinfekcije, atomizerom sa busterom (pojačivačem) KRATAK UVOD Atomizer sa busterom (pojačivačem rada) je mašina nove generacije koju je moguće efikasno primenjivati u poljoprivrednoj biljnoj proizvodnji i gajenju stoke, skladištenju prehrambenih sirovina i proizvoda, kao i procesima proizvodnje hrane, proizvodnim prostorima, prostorijama, skladištima, proizvodnim pogonima hrane i uređajima. Sa potpuno jednakim uspehom uređaj primenjuje (aplicira) izabrano sredstvo za zaštitu, bilo da se primenjuju metode i protokolisani standardi za organsku, integralnu ili konvencionalnu zaštitu primarne proizvodnje, skladištenja proizvoda…

Read More