Paljenje Startovanje demon trimera

Kao i svaki motor tako i motori koje koriste benziski trimeri imaju način prvog paljenja i načina na koji se to pravilno radi. Paljenje je isto za sve benziske trimer nebitno na robnu marku i proizvodjača.

Koraci paljenja su sledeci:

Prvi korak je pravljenje smeše goriva u razmera goriva je 40:1 (4%) , što u prevodu znači da na 4L goriva ide 100g t2 ulja.

Drugi korak je sipanje goriva (smeše) u rezervoar ne vise od 0.5l.

Treći korak pomeranje prekidača struje na ON(strat)

Četvrti korak povlačenje goriva u karburator putem pumpice, nekoliko puta pritisnuti jako do kraja da se gorivo navuče u karburator

Peti korak Stavljanje sauha na karburatoru na Zatvoreno ( ON ) gornji položaj.

Šesti korak Stratovanje benziskog trimera povlačenjem poteznice na motoru, tako da jednom rukom držite trimer a drugom iz ramen navučete na gore naglim pokretom.

Sedmi korak Kada čujete da se trimer oglasio a leti zna tako i da upali vratite saug u donji položaj i ponovo upalite trimer.

Kada se završi sa košenjem i kada nestane goriva, OBAVEZNO pre skidana sa pojasa isključiti striji na ručki na kojoj dajete gas položaj OFF ili STOP! Nakon toga skinite trimer.

ILI

– Doliti gorivo u rezervoar i pravilno zatvoriti čep na njemu (kod rada sa motornom testerom, takođe treba doliti ulje u rezervoar za podmazivanje lanca i pravilno zatvoriti čep na njemu).

– Mašinu odložiti na ravnu i čvrstu podlogu. Pri-ključni alat sa sečivom uvek držati tako da ne bude položen na zemlju, na kojoj ne smeju da se nalaze strani predmeti, jer nakon startovanja motora alat po-činje sa rotacionim kretanjem.

– Pritisnuti komandu za pumpanje goriva, sve dok se gorivo ne pojavi u providnoj cevi.

– Pomeriti komandu čoka u zatvoreni položaj.

– Postaviti prekidač za isključivanje u položaj “START”. Pritisnuti na dole dugme za blokiranje gasa.

– Čvrsto držeći mašinu, brzo povući ručicu startera, sve dok motor ne počne da radi. U toku ovog postup-ka voditi računa da se u blizini ne nalaze bilo kakvi strani predmeti.

– Pomeriti polugu čoka na dole kako bi se on u potpunosti otvorio.

UPOZORENJE!

Ova mašina poseduje centrifugalnu spojnicu, tako da rezni alat počinje da se okreće tek kada se komanda gasa postavi u startni položaj motora. Kada se motor startuje, postaviti mašinu na zemlju ili na ravnu i čistu podlogu i obezbediti uslove pri kojima rezni alat ili komanda gasa ne mogu doći u kontakt sa stranim predmetima. Kanap startera ne povlačiti do samog kraja. Uvek održavati vizuelnu kontrolu nad reznim alatom u toku povlačenja ručice startera.

– Pre početka rada pustiti da se motor zagreje u trajanju od nekoliko minuta.

NAPOMENA

• Ako se motor startuje neposredno nakon zaustav-ljanja, ostaviti čok otvoren.• Ako je čok previše zatvoren, motor će otežano star -tovati, usled prevelikog dotoka goriva. Ako motor nije uspeo da startuje nakon nekoliko pokušaja, otvoriti čok i ponoviti povlačenje ručice startera, ili skinuti svećicu i osušiti je.

Ostavite komentar

%d bloggers like this: