Neradi Svećica na trimeru demon

Svećica je kvar koji se vidi na samom početku prilikom paljenja benziskog trimera. Ako trimer neće da upali (sasatavi) moze biti da je svećica pregorela i treba zameniti drugom.To su svećice sa kratkim navojom namenjene za dvotaktne i četvorotakne motore malih zapremina. Svećica moze biti i zaprljana od lošeg ulja ili goriva koa i smese koja je napravljena jer loša smesa ( ako je jaka ) može zaprljati svećicu.Svećica pravi varnicu prilikom startovanja trimera i na taj način trimer se pokrene. Ako je bila zauljena nece baciti varnicu i upaliti. Stoga se mora očistiti ili nova stzaviti.

Neuspešno startovanje motora, kao i izostanak palje-nja, su najčešći problemi koji se javljaju kod neisprav-ne svećice. Očistiti svećicu i proveriti da li je zazor na elektrodama u propisanom opsegu. Prilikom montaže svećice, prvo je zavrnuti prstima koliko god je to moguće, a zatim je pritegnuti sa ce-vastim ključem za još jednu četvrtinu kruga.Moment pritezanja: 9,8 – 11,8 N.m (1 – 1,2 kg.m)

Ostavite komentar

%d bloggers like this: