Dark Svetlo

DEMON TESTERA SC 65 T PODEŠAVANJE KARBURATORA Ostavite komentar

PODEŠAVANJA KARBURATORA

(1)L igla (2) H igla (3) zavrtaj za podešavanje praznog hoda Karburator na vašem uređaju je fabrički podešen ,ali može zahtevati fino podešavanje zbog promene radnih uslova. Prenego što podesite karburator, proverite da li su isporučeni filteri za vazduh / gorivo čisti i sveži, a da je gorivo dobroizmešano.Kada sve prilagodite, poduzmite sledeće korake:NAPOMENAObavezno podesite karburator sa priključenim lancem.1.H i L igle su ograničene brojem obrtaja premaprikazu:

H igla-1/4-1/4L igla-1/4-1/42.

Pokrenite motor i neka se zagreva na manjem broju obrtaja nekolikominuta.3.Okrenite zavrtaj za podešavanje praznog hoda (T) suprotno od kazaljke na satu kako se lanac ne bi okretao. Ukoliko postoji spora brzina praznog hoda pomerite zavrtaj u smeru kazaljke nasatu.4.Testirajte rez i podesite H iglu za najbolju snagu sečenja, ne na maksimalnojbrzini.

Korpa

close