Dark Svetlo

BATERIJSKA PRSKALICA AGM Womax Villager – UPUTSTVO ZA RAD SA PUNJAČEM Ostavite komentar

• Ukoliko je kabel, utičnica ili utikač na punjaču loš ili oštećen, ne koristite ga jer postoji opasnost od električnog udara.

• Ne izvlačite utikač vlažnim rukama.

• Ako utikač nije umetnut u utičnicu u potpunosti, pos-toji opasnost od električnog udara ili požara.

• Očistite utikač od prašine ili prljavštine. Prašina ta-kođe može izazvati požar.

• Nemojte odlagati punjač u vlažnom ili prašnjavom mestu.

• Nemojte puniti bateriju preko dozvoljenog vremena punjenja jer to može dovesti do curenja baterije.

• Kada odlažete uređaj, izbegavajte direktnu izlo-ženost sunčevoj svetlosti. U suprotnom ćete ubrzati starenje baterije.

• Nemojte puniti bateriju kada je temperatura bateri-je niska ili u hladnoj prostoriji jer će doći do curen-ja i kratkog radnog veka baterije.

• Ne bacajte baterijuu vatru ker će doći do eksplozije.

• Ukoliko vam baterija curi ili je promenila boju i ob-lik, ne koristite je.

Ovaj uređaj je opremljen utičnicom punjača. Molimo vas da vodite računa da nikada ne stavljate kabel od računara u ovu utičnicu iako u potpunosti odgovara tim dimenzijama. U ovu utičnicu možete priljučiti isključivo originalni punjač za ovaj uređaj.

Link za pumpe iz naše ponude.

https://demon.rs/product/ledjna-akumulatorska-prskalica-womax-16l/

https://demon.rs/product/akumulatorska-prskalica-sa-dodatnom-rucnom-pumpom-16-mbs-agm/

Korpa

close