Dark Svetlo

BATERIJSKA PRSKALICA AGM Womax Villager – PRIMENA I NAČIN UPOTREBE Ostavite komentar

• Proverite da li su svi delovi u skladu sa paking li-stom.

• Nemojte puniti bateriju u vlažnoj prostoriji ili mokrim rukama, jer postoji opasnost od strujnog udara.

• Budite sigurni da je baterija u potpunosti napunje-na pre skladištenja ili odlaganja.

• Ako tokom prskanja osetite mučninu ili neki drugi loš osećaj, odmah prestanite sa radom i posetite lekara.

• Prskalicu ne koristite za prskanje korozivnom tečno-sti, ulja, nafte i drugih isparivih tečnosti u cilju izbe-gavanja požara.

• Nepropisno mešanje može dovesti do povreda lica.

• Dok obavljate prskanje sa hemijskim sredstvima, sledite uputstva koje je propisao njihov proiz-vođač.

• Zabranjeno je stavljati hemikalije u druge posude, osim originalnih, kako bi se izbegla greška prilikom upotrebe, kao i nehotično njihovo konzumiranje.

Ova prskalica ima široku primenu za prskanje pesticidima na povrću, pamuku, voćnjacima, kao i asanciju životne sredine protiv raznih štetočina u hotelima, stanicama i farmama živine i stoke.

• Hemikalija koju mešate sa vodom mora biti niske čvrstoće i bez nečistoća.• Proverite sve spojeve na sistemu za prskanje kako biste izbegli curenje sredstva.

• Prskanje: Zatvorite ručku sa ventilom, uključite prekidač na prskalici, moto i membranska pumpa će se zaus-taviti kada se postigne radni pritisak. Tada otvorite ručku ventila započnite prskanje.

• Uvek isključite motor pumpe kada ne prskate.

• Nakon rada isključite prekidač i oslobodite priti-sak unutar creva. • Prskalica može da se koristi za prskanje ramućen-im prahom u vodi ili tečnim hemijskim preparati-ma, ali nemojte je koristiti za prskanje korozivnom tečnosti, naftom i drugim isparivim tečnostima u cilju izbegavanja zapaljenja.

• Prskanje teški otrovnim hemijskim sredstvima, hemi-jski nerazređenim ili viskoznim tečnostima je apso-lutno zabranjeno.

• Prskanje protiv vetra takođe nije dozvoljeno.

Da bi se izbegli incidenti koji mogu nastati u vezi pesticida, operater mora da nosi kapu, zaštitne naočare, zaštitnu masku, dugačke rukavice, zaštit-ni ogrtač i čizme.

• Upotreba teških otrovnih hemikalija i nerazređenih hemijskih i specijalnih tečnosti je apsolutno zabran-jena. Prskanje uz vetar, takođe nije dozvoljeno.

• Držite prskalica van domašaja dece, ljudi koji su konzumirali alkohol, bolesnih osoba, alergijski os-etljivih osoba, trudnica, dojilja i starih osoba. • Nakon rada, operater mora da opere celo telo sa vodom i sapunom kao i prskalicu sa oko 5 L čiste vode kako bi se ukonili ostaci pesticida. U protivnom, ostaci pesticida će postepeno nagrizati pumpu i zaptivke. U međuvremenu, operater mora da opere oči čistom vodom i menja odeću svaki dan u toku rada.

• Nemojte dozvoliti da hemijsko sredstvo ili voda ko-jom ste prali prskalicu dospe u reku ili potok, ribn-jak ili slični objekat, kako bi se izbeglo zagađenje.

• Prskalica mora biti potpuno čista napunjena, posle upotrebe, a zatim odložena na suvom, hladnom i provetrenom mestu.Ovaj model prskalice je opremljen i ručnom pumpom koja se može koristiti kada je baterija prazna. Polugu ručne pumpe koristite na isti način kao i kod ručnih prskalica koje nisu opremljene motorom, vodeći računa da je motor pumpe u tom slučaju iskl-jučen na prekidaču za uključivanje/isključivanje.

https://demon.rs/product/akumulatorska-prskalica-sa-dodatnom-rucnom-pumpom-16-mbs-agm/

https://demon.rs/product/ledjna-akumulatorska-prskalica-womax-16l/

Korpa

close