fbpx

Poštovani kupci,
Ukoliko ste kupili bilo koji uredjaj iz naše ponude i imate problem, naša servisna služba je tu da vam pomogne.
Za sva pitanja, na raspolaganju vam je služba za reklamacije na broju 065/4631313 radnim danima 9-16h i subotom 9-13h.
Oko rešavanja tehničkih problema može vam pomoći naša tehnička podrška na tom broju radnim danima 9-16h i subotom 9-13h.

Reklamacije

U zavisnosti od vremena kada je nastao kvar, postoje sledeće kategorije reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda:
a) isporučeni proizvod je oštećen, nedostaju mu neki delovi (nekompletan je), ne odgovara projektovanoj nameni ili specifikaciji. U ovom slučaju problem se mora evidentirati na licu mesta, ispred kurira, tako što ćete proveriti robu i ukoliko nešto nije u redu, odmah prijaviti neispravnost. U ovom slučaju se popunjava Zapisnik o oštećenju koji moraju da potpišu i kupac i kurir. Ako kurir napusti mesto isporuke, a Vi nakon toga utvrdite kvar ili bilo koju drugu nedoslednost, Vaša reklamacija neće biti uvažena;
b) ako tokom instalacije ili prvog puštanja u rad utvrdite da je proizvod neispravan, potrebno je da nas odmah obavestite tako sto cete nas kontaktirati telefonom  sa opisom problema i vasim kontaktom.

b) Reklamacija na oštećenu pošiljku
Ukoliko vam uredjaj koji ste poručili stigne oštećen prilikom isporuke, potrebno je u roku od 24 sata kontaktirati kurirsku službu koja je uredjaj dostavila kako bi napravili zapisnik, a zatim nas obavestiti o tome.

Servisiranje i povrat novca

Kod prijema robe koja nije bila ispravna pri pokušaju instalacije ili kod prvog puštanja u rad (DOA), serviser je u obavezi da prvo proveri opravdanost reklamacije i kompletnost reklamiranih uređaja pre nego što pristupi zameni robe ili vraćanju novca. Rok za odgovor po Vašem prigovoru je 8 dana od dana podnošenja reklamacije i od dana kada uređaj bude isporučen kurirskom službom našoj službi reklamacija. Nakon toga se donosi odluka o tome da li će se isporučiti novi proizvod ili će novac biti vraćen.
Reklamacije na funkcionalnu ispravnost proizvoda prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad (DOA), biće prihvaćena samo ako se reklamirana roba vraća kompletna, neoštećena i upakovana kao sto smo je mi poslali, i ako je ovlašćeni serviser potvrdio Vaše navode..

Da bismo naše zajedničko poslovanje podigli na viši nivo, a u isto vreme svi izbegli nepotrebne troškove, zajedno moramo poštovati sledeću proceduru slanja robe na servis.
Ukoliko se tokom eksploatacije uređaja dogodi kvar koji nije uzrokovan nepravilnim korišćenjem uređaja, isti možete kontaktirati naš call centar 065/4631313 ,  koji će uputiti kurira na vašu adresu da preuzme neispravnu robu.

Kako rešiti i skratiti vreme rešavanja reklamacije?
Uz uređaj je neophodno da nam dostavite originalni garantni list ( i kopiju računa, koda. Sve komponente adekvatno upakovati kako bi izbegli eventualna oštećenja pri transportu, a najbolje u originalnom pakovanju i što kompletnije.
Uz svaku komponentu napisati što detaljniji opis kvara. Ukoliko se kvar manifestuje posle dužeg vremena rada, napisati koliko je vremena potrebno da se to desi. Takođe je poželjno navesti sve specifičnosti ukoliko kvar nije uobičajen. Pokušajte da izbegnete kratke i nepotpune opise kvarova jer tako možemo doći u situaciju da kvar ne otklonimo i vratimo Vam isti uređaj. Budite što detaljniji u opisu.
Fizički oštećene komponente i uređaji koji nisu korišćeni prema proizvođačkoj specifikaciji nemaju pravo na reklamaciju ili besplatan servis jer Trgovac nije odgovaran za nesaobraznost koja je nastala oštećenjem ili nestručnim rukovanjem, rizik prelazi na kupca.
U slučaju fizičkog oštećenja nanetih od strane krajnjih korisnika, servis zahteva dijagnostiku . Ukoliko kupac odustane od popravke dužan je da sam reguliše sve troškove prema servisu. Takav vid dodatnih troškova ne snosi Trgovac.

Molimo Vas da se gore navedena procedura poštuje, jer je i u Vašem i u našem interesu da se reklamacije i servis rešavaju u što je moguće kraćem roku.