ODRŽAVANJE TRIMERA DEMON

Održavanje trimera je vrlo jednostavno i uglavnom sve procese možete sami završiti. Redovne provere i održavanja trebate raditi u sledećim vremenskim okvirima:

Zamena svećice: nakon 100 radnih sati ili svake dve godine
Čišćenje vazdušnog filtera: nakon 100 radnih sati ili svaka 3 meseca – ukoliko ste trimer koristili u sredini bogatoj prašinom, potrebno je čistiti filter češće.
Čišćenje rezervoara sa gorivom: akon 100 radnih sati ili svakih 12 meseci
Podmazivanje menjača: nakon 30 radnih sati ili svakih 12 meseci.

Trimeri su grupa uređaja koji se koriste za čišćenje živice, košenje trave i održavanje dvorišta. Prednost trimera u odnosu na rotacione kosačice je što oni mogu prići djelovima terena gdje kosačice ne mogu. Dijele se na lake, srednje i snažne motorne (benzinske) trimere.

Benzinski trimeri su jači i robusniji od električnih. Postoji više tipova sa različitim veličinama motora. Što je gušća vegetacija za košenje, to je potrebna veća i jača mašina.

Najloni za košenje se biraju u zavisnosti od snage mašine. Prečnici najlona se kreću od 1,3 – 2,7 mm. Veoma je važno izabrati pravi najlon, kako ne bi opteretili glavu trimera, jer svaka svaka dimenzija koja nije odgovarajuća nosi manji broj namotaja i stavra veće opterećenje, što za rezultat ima pregrijavanje glave.

Na poleđini svakog trimera postoji istaknut odnos ulja i goriva. Treba znati da gorivo koje u sebi sadrži ulje zadržava boju, ali ne i viskoznost, tako da korišćenjem starog goriva možete da oštetite cilindar, a samim tim i kompresiju, paljenje i skratite rok trajanja vaše mašine.

Ostavite komentar

%d bloggers like this: