Održavanje benziskih trimera

Pored odredjenih kvarova , redovnim održavanjem se produžava njihov radni vek i lakše startovanje sledeće sezone. neki ood saveta su sledeci:

  1. Uvek sipajte sveže gorivo kada koristite benziski  trimer (da ne stoji duže od mesec dana)
  2. Ispraznite staro, ostalo gorivo iz rezervoara posle sezonske kositbe
  3. Podmazujete benziski trimer redovno
  4. Čistitre prenosni mehanizam od trave i kvarova ako se obmota jer to prestavlaj dodatno opterecanje.
  5. Pravite pauzu u radu sa bentiskim trimerom njamanje  15 min. izmedju košenja

Ostavite komentar

%d bloggers like this: