Nameštanje oprtača demon trimera

1. Navucite naprtnjaču i pričvrstite kopče kao šta je prikazano na slici 3a

2. Koristite pojaseve kako biste prilagodili naprtnjaču po svojoj meri.

3. Kopču (E) pričvrstite na naprtnjaču (3e-3g) i pričvrstite je crvenom trakom (F).

4. Uz pomoć petlje (3) obesite uređaj na naprtnjaču (E). (Slika 3h)

5. Petlju (3) na uređaju možete premeštati, tako da odvijete vijak (G) i pomičete petlju prema gore ili dole po držaču.Podešavanjem položaja petlje (3) i regulacijom pojaseva na naprtnjači, možete podesiti optimalnu bezbednu i udobnu radnu visinu.

UPOZORENJE!

Ne koristite ovaj uređajbez naprtnjače.Uključite uređaj pre nego što ga pričvrstite na naprtnjaču.Kada završite sa radom, prvo isključite uređaj, a zatim ga odvojite od naprtnjače.Mehanizam brzog oslobađanjaKopču pričvrstite na kukicu i pričvrstite je sa zaštitnikom, kao šta je prikazano na slici. Ako trebate brzo odložiti uređaj, uz pomoću crvene trake, povucite zaštitu naprtnjače da biste oslobodili zaštitini mehanizam. Pazite da vam uređaj ne padne na tlo.

Ostavite komentar

%d bloggers like this: