KORIŠĆENJE DODATKA ZA ŽIVU OGRADU NA DEMON TRIMERU

Prilagođavanje ugla rezanja kod makaza za živu ogradu1. Otpustite ručku za zatvaranje (18).2. Pritisnite upravljačku polugu (22) i okrenite makaze u željeni položaj.3. Upravljačka ručica (22) treba ulegnuti u udubljenje na zupčaniku (21)

BEZBEDNOSNE MERE ZA MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

•Proverite jesu li makaze pravilno i potpuno montirane i da li su svi zaštitni delovi postavljeni.•Nikada nemojte pokrenuti makazekad je štitnik mača postavljen.•Uvek poštujte propise o buci u lokalnom radnom okruženju.•Uvek držite makaze sa obe ruke tokom rada.•Nemojte koristiti makaze kad pada sneg, u vlažnim, kišnim ili nestabilnim vremenskim uslovima. •Pre paljenja makaza, pazite da oštrice nisu u kontaktu sa granama ili drugim predmetima.•Tokom rada, nikad nemojte posegnuti u prostor rada oštrica.•Nemojte koristiti makaze pri slaboj vidljivosti ili na vrlo niskim odnosno visokim temperaturama.•Uvek u blizini imajte pripremljen pribor za Prvu pomoć.•Zapamtite: nakon isključivanja oštrica one rade još nekoliko trenutaka!•Za vreme rada koristite stabilan položaj. Nikad ne trčitesa uključenim makazama.•Budite oprezni pri menjanju smera rezanja.•Uvek nosite zaštitne rukavice i zaštitne naočale.

UPOTREBA MAKAZA ZA ŽIVU OGRADU

• redovno proveravajte oštricu • za efikasan rad, ugao izmeđužive ograde i oštrice treba biti oko 15 °• makazeomogućavaju rezanje u oba smera• za tačnorezanje koristite traku za označavanje•bočne rezove izvodite izmeničnim kretnjama gore/dole• kada radite koristite veliku brzinu okretaja.Obrezivanje gustih grmova: najefikasnija metoda je upotrebauređaja po širini. Pomaknite uređaj levo i desno tako da oštrice režu glatko. Oštrice možete lagano nagnuti i tako ćete poboljšati rezultat rezanja.Preporučljivo je da u visini podrezivanja razvučete ravnu traku, kako biste dobili bolji osećaj za ravnu liniju obrezivanja.Obrezivanje sa bočne strane: Postavite uređaj u vertikalni položaj i laganim kretnjama od tla prema gore jednostavno podrezujte površinu.Imajte na umu: ako je uređaj duževreme okrenut naopako, rezervoarza gorivo će biti gotovo potpuno ispražnjen, a motor može biti nestabilan. U tom slučaju napunite rezervoar mešavinom goriva i ulja.OŠTRICEDa bi se obezbedili dobre rezultate rezanja, važno je da je kontaktni pritisak između oštrica pravilan. Kontaktni pritisak se podešava okretanjem vijaka na maču oštrica u smeru kazaljke na satu. Redovnoproveravajte jesu li vijci čvrsto pričvršćeni.

Ostavite komentar

%d bloggers like this: