DMD Motorna testera sp 014 model za 2024 godinu

AKO STE: SRVIS. PRODAVNICA. MAJSTOR I ZA DALJU PRODAJU

Za Kupovinu na više komada registrujte se na sajtu NAŠE VELEPRODAJE   https://delovi.demon.rs   i ostvarite dodatne rabate od 20% do 35% zavisno od količine -kupovine „ u cenu je uračunat iznos PDV-a“

9.000,00 рсд

10 Ljudi koji sada gledaju ovaj proizvod!
  • Kupite kod nas ubacivanjem u korpu

Pruzmite u Bex kurirskoj službi u Prijepolju

Po cenovniku kurirske službe.

  • Dostava na kućnu adresu
Kurir će dostaviti na navedenu adresu

DOSTAVA za 24 do 48 h

do 2 kg    400 din ( delovi alati oprema)

  • Bex kuriraka služba
BEX kurir će dostaviti na navedenu adresu

 

DOSTAVA za 24 do 48 h

od 2 kg do 5 kg    600 din

od 5 kg do 15 kg  800 din

  • Garancija/Saobraznost 2 godine na uredjaje
  • Povraćaj robe 14 dana

Payment Methods:

Opis

DMD motorna testera sp 014 je udobna i lagana testera visokih performansi i potvrđenog kvaliteta. Praktična sa soft start laganim paljenjem, DMD testera vredno završava sečenje u svim uglovima i pokretima. Veoma pokretljiva i agilna, sluša komande dok pouzdano i precizno seče bacajući piljevinu ispod radi bolje preglednosti. DMD testera je vrlo popularna što potvrđuje veliki broj korisnika sa odličnim iskustvima.

sp 014

DMD je model benzinske motorne testere perfektan za poslove u bašti, voćnjaku i u pripremi ogreva. Vrlo efikasno završava poslove testerisanja u šumi. Proverena i testirana, DMD testera brzo je postala omiljeni izbor drvoseča koji koriste Husqvarnu.

Pouzdan i tih dvotaktni motor i AV sistem ovu motornu testeru čine sjajnim rešenjem koje će vam olakšati sečenje i uštedeti vreme. Prava vrednica, DMD brzo će vam postati omiljena pomoćnica. Garancija za DMD testeru je 24 meseci .

DMD motorna testera sa najboljim odnosom cene i kvaliteta, testera će zadovojiti prohteve i najzahtevnijih korisnika!

DMD Testera ima soft start poteznicu, koja vam olaksava paljenje testere!
Testere su proverene i testirane, izuzetnog kvaliteta.
Iskustvo kupaca, sada vec potvrdjuje da ovu testeru zaista vredi imati!
Benzinska motorna testera

sp 014

DMD je veoma efikasna i laka za korišcenje koja može da se koristi u bašti, vocnjaku ili za pripremu ogreva za zimu.Sa ovom testerom DMD imate mogucnost testerisanja cak i u sumi. O miljeni zamenski proizvod drvoseca koji koriste Husqvarnu.
Motorna testera ima snažan dvotaktni motor.
Savršen balans vratila u kombinaciji sa AV sistemom pruža visoke performanse i udobnost korišcenja.
Lako pokretanje u velikoj meri olakšava startovanje cak i hladnog motora.

Tehnicke specifikacije :
-Zapremina rezervoara za gorivo 550ml
-Zapremina rezervoara za ulje 260ml
-Korisna dužina secenja 38cm
-Zapremina motora 52ccm
-Preporuceni tip lanca je 21BP / 21VB
-Preporucena precnik za oštrenje 4.8mm
-Maksimalna snaga motora 3.3KS
-Normalan broj obrtaja u minuti : 2800
-Maksimalna brzina obrtaja u minuti : 8500
-Nivo buke LVA / LPA : 105/109db

Karakteristike:
-Snaga: 3.3 kS
-Motor : 52 ccm
-Rezni alat : 40 cm , 325 1,5 32 zuba,
-Tezina 5.8 kg
-Gorivo : mešavina, 2% sa sintetickim uljem

Sadržaj originalnog  paketa testere DMD sp 014 ;

1 Mač 40 cm

1 Lanac 32 zuba 325/1,5

Ključ za svećice

Kantica za gorivo

Alat za održavanje testere

Navlaka , zaštita za mač.

 

 

Testera benzinska   DMD sp 014

КОМPLETIRANJE

Testera benzinska

Vodilica Lanac

Štitnik vodilice

Lanac

Кljuč univerzalni

ТЕHNIČKI PODACI

Radna zapremina motora,

3.3 KS s , Motor : 52 ccm

Brzina na praznom hodu, ob/min 8000

Тip motora2-taktnCHO ,i

Svećica za paljenje  Zazor između elektroda, mm 0,5

Zapremina rezervoara goriva, l 0,55

Zapremina rezervoara ulja, l 0,26

Sastav mešavine (gorivo/ulje dvo-taktno)20:1

Kočnica lanca

AutomatskaKorak lanca i utor0,325″ x 0,058Dužina mača40 cm, 20”Маsа6,0 kg

 

UPUTSTVO ZA BEZBEDNO RUKOVANJE

Za sigurno rukovanje motornom testerom morate pa-žljivo pročitati uputstvo za rukovanje i pridržavati ga se. Nedovoljno informisana osoba koja rukuje testerom podvrgava opasnosti kako sebe, tako i ostala lica u nje-govoj blizini.

● Preporučučuje se da testerom sa motorom s unu-trašnjim sagorevanjem rukuju samo osobe koje ima-ju iskustvo u radu s takvim testerama. Kod prodaje testere uz nju se obavezno mora dati i uputstvo za rukovanje.

● Testerom ne može rukovati osoba mlađa od 18 godi-na.● Rad sa motornom testerom zahteva posebnu pažnju.

● Radove treba izvoditi samo kada je osoba u normal-nom zičkom stanju. Pored toga, zamor dovodi do smanjenja pažnje u radu. Posebno treba biti obazriv kod rada sa testerom pred završetak rada. Sve radne operacije treba obavljati mirno i savesno. Rukovaoc testerom snosi odgovornost za sigurnost osoba u nje-govoj blizini.

● Ni u kojem slučaju nemojte raditi u alkoholisanom st anju ili pod uticajem narkotika.

● Za zaštitu od povreda glave, očiju, ruku, nogu, kao i za zaštitu sluha, obavezno se mora koristiti zaštitna oprema opisana u nastavku ovog uputstva, kao i lična zaštitna sredstva. ●Оdeća mora odgovarati telu, odnosno mora prilegati uz telo, ali ne da otežava pokrete. Ne treba nositi ni-kakve ukrase ili odeću koja bi se mogla zakačiti za grmlje ili grane. Dugu kosu ne raspuštajte. Kod svih šumskih radova mora se nositi zaštitna kaciga koja glavu štiti od padajućih grana. Redovno se mora proveravati ispravnost kacige, t.j. da nije oštećena i menjati je najduže nakon 5 godina.

● Moraju se upotrebljavati samo sertifkovane zaštitne kacige.

● Zaštitna maska za lice, ugrađena na kacigi (može i sa zaštitnim naočarima), zadržava iverje i piljevinu. Da bi se izbegle povrede ili oštećenja očiju, za vreme rada uvek se moraju koristiti zaštitna sredstva za oči i lice.

● Za zaštitu organa sluha treba nositi lična sredstva za-štite od buke (štitnici za uši, ulošci i t.d.).

● Zaštitne rukavica od jake kože spadaju u obaveznu opremu rukovaoca testerom i iste treba uvek stavljati na ruke pre rada s motornom testerom s motorom sa unutrašnjim sagorevanjem.

● Kod radova s upotrebom motorne testere mora se nositi zaštitna obuća s visokim sarama ili bez njih, sa hrapavim đonom i čeličnim kapicama. Takva obuća štiti od povreda povezanih sa sečenjem, a takođe os igurava stabilan položaj radnika tokom rada s te-st erom.

● Pre sipanja goriva motor se mora isključiti.

● Pušenje i upotreba otvorenog plamena najstrožije se zabranjuje.

● Pre sipanja goriva testeru treba ohladiti.

● Oči i kožu treba zaštititi od dodira s proizvodima na bazi mineralnih ulja. Treba izbegavati udisanje para goriva.

● Kod prolivanja goriva ili ulja za podmazivanje lanca testeru treba odmah obrisati.

● Ne sipajte gorivo u zatvorenim prostorijama. Grla re-zervoara za gorivo i ulje treba dobro zatvoriti.

● Pre uključivanja testere treba se udaljiti sa mesta gde je sipano gorivo (najmanje 3 m ).

● Gorivo se ne sme čuvati neograničeno vreme, najviše 3 nedelje. Gorivo i ulje za podmazivanje lanca treba prevoziti i čuvati samo u kanistrima koji su za to namenjeni i na od-govarajući način obeleženi. Nikako ne treba dozvoliti pristup deci do ovih materijala.

● Pre uključenja testere treba proveriti besprekornost njenog rada i ispravnost iste. Posebnu pažnju treba obratiti na sledeće: na rad kočnicelanca, ispravnost naoštrenosti lanca i njegove zategnutosti, pouzda-nost pritegnutosti poklopca kočnice, lakoću rada poluge gasa i blokade poluge gasa. Treba proveriti da li su suve i čiste drške, sa aspekta higijene rada i t ehnike sigurnosti, kao i pravilnost rada prekidača START/STOP.

● Testera se može pustiti u rad samo ako je u celosti kompletirana. Komplet alata mora uvek biti uz testeru i to treba da služi kao pravilo kod rada s testerom.

● Pre uključenja testere radnik mora zauzeti stabilan položaj.

● Testeru treba uključivati samo na način koji je predvi-đen uputstvom za rad s njom. Drugačiji način uključi-vanja testere nije dozvoljen.

● Kod paljenja testere treba joj osigurati stabilan oslo-nac i čvrsto je držati. Lanac mora biti potpuno slobo-dan i ne sme se nigdje oslanjati.

● Za vreme rada testeru treba držati sa dve ruke. Drške treba obuhvatiti čvrsto dlanovima i palčevima.

UPOZORENJЕ!

Nakon puštanja рoluge gasa lanac se kreće još neko vreme (usled inercije).Strani predmeti kao što je pesak, kamenje, ekseri i sl. Strani predmeti mogu oštetiti tesreru ili dovesti do njenog odbačaja na rukovaoca.

● Pri sečenja trupca ili debla treba koristiti stabilnu pod-logu (po mogućnosti nogare). Trupac koji se seče ne sme pridržavati rukovaoc ili druga osoba.

● Podužno sečenje treba obavljati pod što je moguće manjim uglom. Tom prilikom treba biti izuzetno pažljiv, budući se tu ne smeju koristiti kandže za učvršćivanje debla. ● Pri vađenju testere iz reza lanac mora biti u kretanju.

● Pri obavljanja velikog broja sečenja, između pojedinih oparacija treba usporiti brzinu sečenja povremenim oduzimanjem gasa.

● U slučaju zaglavljivanja /uklještenja/ kod sečenja gor-njom stranom vodilice, testera može da se odbije na rukovaoca. Imajući ovo u vidu potrebno je, po mo-gućnosti, seći donjom stranom vodilice, kako bi se, u slučaju zaglavljivanja, testera odbila od rukovaoca u stranu drveta koje se seče.

● Drvo u kojem dolazi do pojave naprezanja uvek treba u početku seći sa strane pritisnog naprezanja. Tek nakon toga treba ga preseći sa strane vučnog napre-zanja. To će omogućiti da se izbegne opasnost od zaglavljivanja vodilice.

PAŽNJA:

Obaranje stabala kao i sečenje čvo-rova, i vetrom porušenih stabala, mogu obav-ljati samo posebno obučene osobe. Visoka opasnost od povreda!

● Posebnu pažnju treba obratiti na grane koje su zate-gnute. Grane koje slobodno vise ne treba seći odole.

● Nemojte seći čvorove stojeći na stablu. Sečenje drveta može se započeti tek nakon što ste se uverili da: 1. u zoni padanja drveta nema drugih osoba; 2. ima dovoljno mesta za povlačenje svih osoba koje rade na seči (put povlačenja mora biti pod uglom od 45° u odnosu na osu padanja sa strane reza stabla).3. su oko stabala drveća koja se seču uklonjeni svi strani predmeti, šiprag i grane. Obratite pažnju na stabilan položaj tela kod sečenja (opasnost od pada).4. svako susedno mesto sekača mora se nalaziti na udaljenosti od najmanje 2,5 visine stabla koje se seče. Pre pada drveta treba proveriti smer padanja stabla i uveriti se da u toj zoni nema ni ljudi ni stranih predmeta.

● Procena drveta: Smer nagiba — postojanje odvojenih ili suvih grana — visina drvetа — prirodna prevaga – da nije stablo trulo? Treba obratiti pažnju na brzinu i smer vetra. Kod snažnih naleta vetra treba odustati od rušenja stabala.

●Оbrezivanje korenja: Sečenje treba započeti sa naj-debljim korenom. Najpre treba načiniti vertikalni rez, a zatim horizontalni.

● Pravljenje klinastog ureza: Klinasti urez daje stablu smer padanja. Isti se izvodi pod pravim uglom u od-nosu na smer padanja stabla na dubini od 1/3 dо 1/5 debljine stablа. Klinasti urez treba biti što je moguće bliže ka zemlji. Eventualne poptavke treba obavljati po celoj visini ureza.

● Završni rez obavlja se sa suprotne strane u visini osnove klinastog ureza. Isti se mora izvesti strogo horizontalno. Između završnog reza i klinastog ureza

● Testeru treba držati tako da se ne udišu izduvni ga-sovi. Ne raditi u zatvorenim prostorijama (postoji mo-gućnost trovanja).

● U slučaju da se primeti nepravilan rad testere, istu treba hitno isključiti.

● Pre provere zategnutosti lanca, kod zamene lanca ili otklanjanja neispravnosti, motor isključiti.

● Ako režući deo testere dotakne kamen, ekser ili neki drugi tvrd predmet, motor se mora po hitnom postup-ku isključiti i proveriti pilu da li je oštećena.

● Za vreme prekida u radu testeru treba ugasiti i ostaviti je tako da ne ugrožava nečiju sigurnost.

● Ne odlažite jako zagrejanu testeru na suvu travu ili na lako zapaljive predmete. Izduvni lonac je izvor veoma visoke temperature (opasnost od požara).UPOZORENJЕ! Ulje koje kaplje sa lanca i vo-dilice posle isključivanja testere, zagađuje okolinu, pa treba koristiti odgovarajući podme-tač.

● Kod rada s motornom testerom može doći do odba-civanja iste. To se može dogoditi kada nos ili vrh vo-dilice nepažnjom dotakne drvo ili drugi tvrdi predmet. U takvom slučaju dolazi do nekontrolisanog odbijanja testere na rukovaoca velikom silinom. Opasnost od povrede! Kako bi se ovo izbeglo, potrebno je pridrža-vati se sledećih uputstava:

● Radove sa testerom mogu obavljati samo osobe koje su prošle stručnu obuku za rad sa istom.

● Nikada ne treba naslanjati vrh ili nos vodilice pre uk-jučivanja testere na materijal koji će se seći.

● Uvek kontrolišite položaj vrha vodilice testere. Budite posebno obazrivi tokom rezanja drveta.

● Sečenje počnite sa uključenom testerom.

● Rezni lanac testere mora se uvek pravilno oštriti. Pri-likom oštrenja posebnu pažnju obratite na pravilnu visinu graničnika dubine oštrenja.

● Ne secite više grana istovremeno. Kod sečenja čvo-rova treba obratiti pažnju da testerom ne dotičete dru-ge grane.

● Kod sečenja treba obratiti pažnju na okolna stabla.

● Rad sa testerom uvek treba obavljati kada je vidno i dobro svetlo. Naročitu pažnju treba obratiti pri ra-du na mokroj podlozi, na ledu i snegu (opasnost od klizanja). Drvo sa kojega je nedavno uklonjena kora predstavlja povećanu opasnost od proklizavanja.

● Ne sme se raditi na nestabilnoj podlozi. Treba obratiti pažnju na predmete koji mogu biti prepreka za rad i o koje se možete spotaći. Sve vreme morate obratiti pažnju na stabilnost položaja tela.

● Nikada ne secite iznad nivoa ramena.

● Nikada ne secite sa merdeviina; ovo je veoma opa-sno.

● Nikada se ne penjite na drvo i ne radite testerom bez odgovarajućeg sistema sigurnosti za sebe i testeru. Preporučujemo da uvek koristite podiznu platformu.

● Ne secite u suviše nagnutom položaju.

● Testeru uvek treba držati tako da se ni jedan deo tela ne nalazi u nastavku zahvata režućeg lanca testere.

●Testeru treba koristiti namenski samo za sečenje dr-va.

● Ne dodirujte lancom zemlju kada sečete.

● Testeru ne treba koristiti za obradu drveta ili pravlje-nja žljebova u stablu.

● Prostor oko sebe treba pre početka rada očistiti od

KOMPLETIRANJE TESTERE

Desnom rukom postavite lanac u gornji vodeći žljeb na vodilici. Obratite pažnju na to da rezne ivice na gornjem delu lanca budu usmerene u smeru strelice.

PAŽNJA!

Pre obavljanja bilo kakvih radova na vodilici ili lancu, uvek isključite motor i skinite sa svećice kapici kabla visokog napona. Uvek koristite zaštitne rukavice!

PAŽNJA!

Motorna testera se može uključiti tek nakon njenog sklapanja u cijelosti.Оdvrnite sigurnosnu navrtku. Skinite poklopac kočnice.Postavite vodilicu. Proverite da li je zavoranj za zateza-nje lanca uskočio u otvor na vodilici.Prebacite lanac preko nosa vodilice.

UPOZORENJE!

Lanac mora lagano da se po-mera u smeru strelice. Doboš spojnice mora da se obrće prilikom kretanja lanca.Zakrenite uređaj za zatezanje lanca udesno (u smeru kazaljke na satu) sve dok lanac ne uđe u vodeći žljeb na gornjoj strani vodilice. Levom rukom stisnite vodilicu kako bi ista ušla u kućište. Postavite na svoje mesto oblogu vodećeg lančanika i uverite se da je zavoranj na poluzi graničnika uskočio u štitnik za ruku.Rukom pritegnite navrtku za podešavanje.UPOZORENJE! Strelica na oblozi vodećeg lančanika pokazuje smer kretanja lanca.

PROVERA ZATEGNUTOSTI LANCA

Zategnutost lanca je ispravna ako lanac naleže uz donju stranu vodilice i ako se može rukom lako pokreniti.Da bi se to moglo uraditi, kočnica lanca mora biti oslo-bođena. Zategnutost lanca treba često proveravati – novi lanci imaju tendenciju izduženja tokom njihove upotrebe!Za vreme provere zategnutosti lanca motor mora biti isključen.

UPOZORENJE!

Рreporučuje se naizmenična upotreba 2-3 lanca. Da bi se garantovalo rav-nomerno trošenje dužine, kod svake zamene lanca treba okreniti vodilicu.

UPOZORENJE!

Ako je kočnica lanca kod ski-nute obloge vodećeg lančanika bila isključe-na, onda pre ponovnog njenog postavljanja istu treba osloboditi.Snažno držeći sa obe ruke oblogu vodećeg lančanika, pritiskajte polugu graničnika uz tvrdu podlogu (na primer uz dasku) sve dok ne uskoči.

PODEŠAVANJE ZATEGNUTOSTI LANCA

Malo podignite vrh vodilice i okrenite zavrtanj za pode-šavanje lanca udesno (u smeru kazaljke na satu) tako da lanac naleže uz donju stranicu vodilice.Držeći vodilicu podignutom, zategnite zavrtanj za pode-šavanje uz pomoć univerzalnog ključa.mora ostati oko 1/10 prečnika stabla nepresečeno.

●Маterijal između dva reza obavlja funkciju prelomnice (perа). Ni u kojem slučaju on se ne sme preseći, jer bi u tom slučaju padanje stabla bilo nekontrolisano. U odgovarajućem momentu treba postaviti klinove.

● Završni rez može biti osiguran jedino klinovima od plastične mase ili aluminijuma. Zabranjena je upo-treba gvozdenih klinova. Ako lanac dođe u kontakt sa gvozdenim klinom može doći do ozbiljne povrede rukovaoca ili do kidanja lanca.

● Pri obaranju stabla treba stajati sa strane padajućeg stabla.

● Pri odlasku posle završnog reza treba obratiti pažnju na padajuće grane.

● Pri radu na nagibu sekač se mora nalaziti iznad ili sa strane stabla koje se seče, u zavisnosti od ležećeg drveta.

● Treba se čuvati od kotrljajućih stabala. .

● Pri prenosu testere ili promene radnog mesta testeru treba isključiti i ukočiti lanac, kako bi se isključila mo-gućnost slučajnog uključenja iste.

● Pri nošenju testere istu treba držati za lučnu polugu, okrenuvši vodilicu unazad. Izbegavajte doticanje iz-duvnog lonca (opasnost od opekotina).

● Kod prevoza kolima treba obratiti pažnju na stabilan položaj testere, kako ne bi došlo do izlivanja goriva ili ulja.

● Testeru treba čuvati u suvoj prostoriji. Ne sme se ču-vati na otvorenom vazduhu. Držati je dalje od doma-šaja dece.

● Pri dugom čuvanju ili slanju testere treba potpuno isprazniti rezervoare za gorivo i ulje.

● Kod svih operacija na tehničkom održavanju treba is-ključiti motor i sa svećice skiniti kapicu kabla visokog napona.

● Pre svakog početka rada treba proveriti ispravnost motorne testere, posebno ispravnost kočnice lanca. Naročito treba obratiti pažnju na propise oštrenja i zategnutosti lanca.

● Testeru treba koristiti uz minimalnu količinu izduvnih gasova i sa najmanjim nivoom buke. U tu svrhu po-trebno je obratiti pažnju na pravilnu podešenost kar-buratora.

● Motornu testeru treba redovno čistiti.

● Treba koristiti samo originan rezervne delove.UPOZORENJE! Prevelika vibracija može da ošteti krvne sudove i nervni sistem osoba sa umanjenom cirkulacijom krvi. Vibracije mogu biti uzrokom sledećih simptoma: neosetljivost u prstima, rukama ili gležnjevima, probadanje, bol, napetost, pro-mena boje kože. Ukoliko se pojavi bilo koji od pobrojanih simptoma, obratiti se lekaru!

PRIPREMA ZA RADPOSTAVLJANJE VODILICE I LANCA

Za obavljanje ovih poslova koristite univerzalni ključ koji se isporučuje skupa sa motornom testerom. Za postav-ljanje vodilice i lanca testeru postavite na stabilnu povr-šinu i obavite sledeće operacije: Оslobodite kočnicu lanca, povlačenjem štitnika ruke u smeru cevaste drške dok ne uskoči / klikne/. Zakrenite regulacijski zavrtanj lanca (u smeru kazaljke na satu) tako da zavoranj dođe u krajnji livi položaj. Podignite lanac iznad doboša spojnice i navucite ga na lančanik.U telu motora i otvora za prolazak ulja na vodilici.UPOZORENJE! Nakon isključivanja testere uočava se curenje ulja za lanac ispod donjeg poklopca vodilice i lanca. To nije neispravnost testere!

PROVERA PODMAZIVANJA LANCAN

Nikada ne radite s motornom testerom ako nema dovolj-nog podmazivanja lanca. Takav rad skraćuje radni vek testere. Pre početka svaki put proverite nivo ulja u rezer-voaru i njegovo doziranje na lanac. Količinu doziranog ulja moguće je proveriti na sledeći način:Upalite testeru.Sa uključenim lancom držite testeru na visini od oko 15 cm iznad panja ili zemlje. Ako je dotok ulja normalan, na površini ispod testere primećuju se sitni tragovi ulja koje izbacuje uređaj za rezanje. Obratite pažnju na smer vetra i izbegavajte nepotrebno izlivanje ulja!

SMEŠA GORIVA

Motor motorne testere je dvotaktni motor visokog učin-ka. On radi na smeši benzina i ulja za dvotaktne motore. Motor je izrađen za rad s običnim benzinom minimalnog oktanskog broja 92. Za postizanje optimalne snage mo-tora, kao i za zaštitu Vašeg zdravlja i životne sredine, ko-ristite isključivo bezolovni benzin. Za podmazivanje mo-tora koristite ulje za dvotaktne motore, koje se dodaje u gorivo. Motor je izrađen za korišćenje ulja za dvotaktne motore visoke produktivnosti i za primenu smeše 25:1 u cilju zaštite životne sredine. Pored toga, ovim se osigu-rava i dugotrajnost upotrebe i pouzdan rad uz minimalne količine izduvnih gasova.

UPOZORENJE!

Za pripremanje smeše gori-vo-ulje najpre se meša celokupna količina ulja sa polovinom potrebnog goriva, a zatim se dodaje preostalo gorivo, t.j. benzin. Pre sipanja smeše u rezervoar za gorivo, istu treba dobro promešati. Veća količina motornog ulja ne garantuje bolji rad testere.To će dovesti do povećanja ostataka izgaranja, koji će za-gađivati okolinu i začepiti izduvni kanal u cilindru i izduv-nom loncu. Pored toga, povećava se potrošnja goriva, a efekat se smanjuje. Gorivo ima ograničeni rok čuvanja. Kupujte gorivo koje vam je potrebno za 4-nedeljni rad. Za prevoz i čuvanje goriva koristite samo posude koje su za to namenjeni i obeležene.

SIPANJE GORIVA

Sa gorivom rukujte pažljivo. Kod sipanja ili dosipanja go-riva motor mora biti ugašen!Dobro očistite mesto oko grla rezervoara kako bi ste sprečili prljanje rezervoara goriva, odnosno ulja.Оdvrnite poklopac i napunite rezervoar gorivom (sme-šom gorivo/ulje) ili ulje za lanac u zavisnosti od potre-be. Rezervoar se puni do donjeg kraja grla za punjenje. Trudite se da ne prolivate gorivo ili ulje za podmazivanje lanca! Vratite poklopac i pritegnite ga rukom. Posle sipa-nja goriva obrišite poklopac i rezervoar.

PALJENJE MOTORA

Оdmaknite testeru 3 m od mesta na kojem ste sipali gorivo. Оsigurajte sebi dobar oslonac i postavite testeru na ze-mlju tako da lanac ništa ne dotiče.

KOČNICA LANCA

Testere su snabdevene inercionom kočnicom lanca. Kočnica lanca ukopčava se automatski u slučaju odbi-janja koje je izazvano doticanjem vrha vodilice drveta za vreme rada. Kočnica lanca je podešena tako da blokira rad lanca pre pokretanja i za trenutačno zaustavljanje u ekstremnin slučajevima.

UKLJUČIVANJE KOČNICE LANCA

U slučaju odbačaja, kočnica lanca se uključuje auto-matski kao rezultat inercionog kretanja štitnika ruke. Za ručno uključivanje kočnice dovoljno je levom rukom po-tisnuti štitnik ruke naprijed.

ISKOPČAVANJE KOČNICE LANCA

Povucite štitnik ruke ka sebi dok ne osetite da je usko-čio. Kočnica je isključena.

PROVERA KOČNICE LANCA

Nemojte raditi sa motornom testerom pre nego što ste proverili kočnicu lanca!Upalite motor u skladu sa dolje datim uputstvom (оsigu-rajte sebi dobar oslonac i postavite motornu testeru na zemlju ali tako da vodilica ništa ne dotiče).Jednom rukom čvrsto uhvatite okruglu dršku, a drugom držite pritezač.S motorom koji radi srednjom brzinom pritisnite spolj-nom stranom šake štitnik ruke tako da se uključi kočnica lanca. Lanac se mora odmah zaustaviti.Naglo pustite polugu leptira-prigušivača gasa i kočnicu lanca.PAŽNJA! Ako se lanac odmah ne zaustavi kod provere kočnice lanca, nemojte raditi sa teste-rom. Odnesite je u servisnu radionicu.

ULJE ZA LANAC

Za podmazovanje vodilice koristite ulje sa adhezionim aditivom. Ovaj aditiv ne dozvoljava prevremeno izbaci-vanje ulja sa lanca. U cilju zaštite okoline, za podma-zivanje lanca se preporučuje upotreba biorazgradivog ulja.

NIKADA NE KORISTITE PRERAĐENO ULJE!

Veoma je opasno za životnu sredinu. Prerađeno ulje ima visok sadržaj materija koje izazivaju kancerogene bolesti. Primena prerađenog ulja može dovesti do zagađivanja i ispadanja iz stroja uljne pumpe i skraćuje radni vek sa-me testere. Kod kvarova nastalih zbog upotrebe prerađenog ulja ga-rancija se ne priznaje.

IZBEGAVAJTE DODIR ULJA S KOŽOM I OČIMAPODMAZIVANJE LANCA

Tokom rada u rezervoaru za ulje mora biti dovoljna količina ulja, kako bi se osiguralo dobro podmazivanje lanca. Jedno punjenje dovoljno je za oko pola sata ne-prekidnog rada. Za osiguranje pouzdanog rada uljne pumpe stalno treba kontrolisati čistoću uljnog kanala na

ŠTELOVANJE

Glavne dizne i dizni praznog hoda udesno (u smeru kre-tanja kazaljke na satu) do kraja.Zatim zakrenite oba zavrtnja za jedan obrtaj ulevo (u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu).

PODEŠAVANJE BRZINE PRAZNOG HODA:

Ako se lanac kreće kada motor radi na praznom hodu, treba okrenuti granični zavrtanj prigušnog ventila, kako bi se lanac zaustavio. Ako motor radi neravnomerno, za-vrtanj treba obrniti u suprotnom smeru. Brzina praznoga hoda mora iznositi 3200 о/min.КОNTROLA BRZINE PRAZNOG HODA:

Nakon podešavanja maksimalne brzine, uverite se da brzina praznog hoda iznosi 3200 о/min (lanac se ne sme kretati). Za podešavanje koristite zavrtanj dizne praznog hoda. Zavrtanjem zavrtnja povećava se brzina, a njego-vim odvrtanjem smanjuje se brzina.

КОNTROLA UBRZANJA:

Sada treba proveriti ubrzanje, odnosno vreme potrebno za prelaz od brzine praznog hoda do maksimalne brzi-ne. Za to je potrebno snažno pritisnuti polugu leptira-pri-gušivača gasa /čok/.Ako je ubrzanje manje od potrebnog, odvrnite zavrtanj dizne praznog hoda za približno 1/8 оkretaja.Skinite poklopac fi ltera.Postavite univerzalni ključ kako je to gore prikazano, la-gano udarajte po ključu i istisnite uložak. Vratite uložak nazad u potrebni položaj, odnosno do oznake pored simbola „sunce“ za normalan rad ili do simbola „sneg“ za rad na temperaturama ispod nule.Vratite na svoje mesto poklopac fi ltera.

ОDRŽAVANJEOŠTRENJE LANCA TESTEREPAŽNJA!

Uvek isključite motor i izvadite sveći-cu pre obavljanja bilo kakvih radova na vodilici ili lancu. Potrebno je uvek nositi zaštitne ruka-vice! Lanac se mora naoštriti kada:– Piljevina koja nastaje kod sečenja svežeg drveta izgleda sitna kao brašno.– Lanac ulazi u drvo samo kod snažnog pritiskanja. – Je rezač lanca primetno oštećen. – Za vreme sečenja tetera vuče ulevo ili udesno. To je izazvano neravnomernim oštrenjem lanca.PAŽNJA! Testeru treba oštriti često, ne skida-jući pri tome suviše mnogo čelika sa zuba lan-ca!Оbično su dovoljna 2-3 prolaza turpijom. Posle nekoliko samostalnih oštrenja odnesite testeru u servis. Svi zubi moraju biti naoštreni pod uglom od 30°. Različiti uglovi oštrenja dovode do neravnomernog, nepravilnog rada testere, povećanja trošenje zubi i do neispravnosti lan-ca. Prednji ugao oštrenja zub, koji iznosi 85°, polazi iz dubi-ne i dobija se okruglom turpijom. Ako se pravilno koristi odgovarajuća turpija, potreban prednji ugao oštrenja po-stiže se automatski.

PALJENJE HLADNOG MOTORA

Paljenje: Kod paljenja motorne testere kočnica lanca mora biti uključena. Aktivirajte kočnicu, prebacivanjem ručice kočnice napred. Do kraja izvucite dugme leptira-prigušivača gasa /čok/.PALJENJEČvrsto uhvatite prednju dršku levom rukom.Desnu nogu stavite na donji deo zadnje drške. Povucite ručicu po-kretača /startera/ desnom rukom i ravnomerno izvucite konopac startera sve dok zubac ne uđe u uzubljenje, a posle toga brzo i naglo povlačite konopac sve dok se motor ne upali. Nikada ne omotavajte konopac za pa-ljenje oko ruke.PAŽNJA! Ne izvlačite konopac do kraja i ne puštrajte ručice pokretača kada je konopac potpuno izvučen. To može da dovede do ošte-ćenja testere.Čim se motor pokrenuo (to se može utvrditi po karakte-rističnom zvuku), do kraja pritisnite dugme leptira-prigu-šivača gasa /čok/.Snažno povlačite konopac sve dok se motor ne upali. Kada se pokrenuo ostavite ga neka radi trideset sekun-di, kako bi se zagrejao. Nakon toga možete pristupiti radu. Deaktivirajte kočnicu prebacujuči polugu unazad. Моtorna testera sada je spremna za dalje korišćenje.

PALJENJE TOPLOG MOTORA

Procedura je ista kao i za paljenje hladnog motora, ali bez potpuno povučenog dugmeta leptira-prigušivača gasa /čoka/.

ZAUSTAVLJANJE

Motor se zaustavlja pritiskom na dugme „Stop“.PAŽNJA! Оptimalan efekat postiže se kada je karburator pravilno podešen Za podešavanje karburatora, što u garancijskom roku mora obavljati stručna osoba, motor mora biti zagrejan a vazdušni fi lter mora biti čist.Каrburator je podešen na atmosferskom pritisku na ni-vou mora. Drugi uslovi atmosferskog pritiska ili proces razrade novog motora mogu zahtevati ponovo podeša-vanje karburatora u uslovima servisne radionice.

Za pravilno podešavanje karburatora neophodno je preduzeti sledeće korake:

1 Zagrejati motor.

2 Isključiti motor.

3 Obaviti osnovno podešavanje.

4 Upaliti motor.

5 Podesiti brzinu praznog hoda.

.6 Podesiti brzinu.

7 Proveriti brzinu praznog hoda.

8 Proveriti ubrzanje.

9 Proveriti maksimalnu brzinu i efi kasnost.

  1. Ponoviti proceduru podešavanja, počev od korakа5, sve dok se podešavanjem ne postigne potrebna brzina praznog hoda, maksimalna brzina i ubrzanje.

ОSNOVNO PODEŠAVANJE:

Najpre pažljivo zakrenite 2 zavrtnja za podešavanje

UPOZORENJE!

Ne uključujte motornu testeru pre nego što je u celosti sklopljena!PAŽNJA! Kočnica lanca je bitna naprava za sigurnost i, kao i svaki drugi deo, ona je pod-vrgnuta normalnom trošenju. Redovan pre-gled i održavanje bitni su za Vašu ličnu bezbednost.

ZAMENA LANCAPAŽNJA!

Koristite samo lance i vodilice pred-viđene za ovu vrstu testere!Pre postavljanja novog lanca proverite lanča-nik.Lančanik se nalazi ispod doboša spojnice.PAŽNJA! Istrošeni lančanici mogu oštetiti novi lanac pa se zbog toga moraju zameniti. Ne pokušavajte sami da zamenite lančanik. Za zamenu lančanika potrebno je stručno znanje i specijalni alati, tako da to treba obaviti u servisu.

ČIŠĆENJE VAZDUŠOG FILTERA

Skinite oblogu fi ltera.PAŽNJA! Usisni otvor zatvorite čistom krpom kako bi sprečili da prljavština upadne u karbu-rator.Izvadite vazdušni fi lter iz karburatora. Prekrijte karburator čistom krpom. Odvojite gornji i donji deo vazdušnog fi ltera jedan od drugog.PAŽNJA! Nemojte duvati da bi udaljili prašinu, kako ne bi oštetile oči! Ne koristite gorivo za čišćenje vazdušog fi ltera.Čistite vazdušni fi lter mekom četkom. Ako je fi lter jako prljav isperite ga vodom sobne tempe-rature u koju ste stavili sredstvo za pranje posuđa.Filter dobro osušite. Vratite na svoje mesto gornji i donji deo fi ltera, odnosno spojite ih.Pre ugradnje vazdušnog fi ltera proverita da na usisnom otvoru nema prljavštine. Ako je ima, uklonite je četkom. Ako je fi lter jako prljav, češće ga čistite (nekoliko puta na dan), jer se puna snaga motora postiže samo kod potpuno čistog vazdušnog fi ltera.PAŽNJA! Oštećeni vazdušni fi lter treba od-mah zameniti. Ostaci materijala ili krupne če-stice prljavštine mogu dovesti do kvara moto-ra!

ZAMENA SVEĆICE

Zamena svećice PAŽNJA! Ne doticati svećicu ili kapicu svjećice kada je motor u radu (visoki napon). Pre početka bilo kakve po-pravke isključiti motor. Vreo motor može izazvati opeko-tine. Koristite zaštitne rukavice! Svećice treba zameniti u slučaju oštećenja izolatora, erozije elektroda (izgaranje) ili kada su elektrode veoma zaprljane ili suviše nauljene. Skinite poklopac fi ltera.

PRAVILNO OŠTRENJE PAŽNJA!

Koristite samo lance i vodilice pred-viđene za ovu vrstu testere!Svi zubi moraju biti iste dužine. Zubi sa različitom du-žinom izazivaju neravnomeran rad i mogu dovesti do pojave naprslina na lancu.Мinimalna dužina zuba iznosi 3 mm. Ne oštrite testeru kada su zubi dostigli minimalnu dužinu. U tom slučaju treba zameniti lanac. Dubina sečenja određuje se razlikom u visini između graničnika dubine i režuće ivice.Najbolji rezultati postižu se kod graničnika dubine od 0.65 mm.PAŽNJA! Suviše velika dubina povećava rizik od odbačaja!

TURPIJE I KAKO IH KORISTITI

Za oštrenje lanca treba koristiti specijalne okrugle turpije za lance (prečnika 4 mm). Оbične okrugle turpije nisu pogodne za ovaj posao. Ova turpija se ne isporučuje sa motornom testerom.Turpijom treba turpijati praveći pokrete samo unapred (prema strelici). Kod povratnog kretanja turpiju podižite. Najpre treba naoštriti najkraći zub. Dužina tog zuba po-sle oštrenja služi kao šablon za sve ostale zube testere.Uvek vucite turpiju vodoravno (pod uglom od 90° u od-nosu na vodilicu).Držač turpije osigurava njeno pravilno vođenje. Na nje-mu je obeležen pravilni ugao oštrenja od 30° (za vreme oštrenja treba se pridržavati paralelnosti ove oznake sa osom lanca) i on osigurava ograničenje dubine turpija-nja u vrednosti od 4/5 prečnika turpije. Ovaj držač se ne isporučuje sa motornom testerom.

ČIŠĆENJE TRAKE KOČNICE TESTERE I UNUTRAŠNJOSTI POKLOPCA KOČNICE

Uklonite oblogu vodećeg lančanika.Okrenite zavrtanj za zatezanje lanca nalevo (u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu) do kraja. Uklo-nite lanac i vodilicu. Očistite unutarnje površine četki-com, naročiti zonu oko trake kočnice.PAŽNJA! Uverite se da u žljebu za ulje i u za-tezaču lanca nema ostataka ulja ili prljavštine. Za zamenu vodilice, lanca i zupčanika pridržavajte se uputstava iz razdela „Priprema za rad“. Posle oštrenja testere treba proveriti visinu graničnika dubine, koristeći šablon za lanac. Ova naprava ne isporučuje se sa mo-tornom testerom.Čak i neznatno prekoračenje visine treba korigovati uz pomoć specijalne turpije.Ova se turpija ne isporučuje sa motornom testerom. Zaokružite prednji deo graničnika dubine. Povremeno proveravajte klizač vodilice na oštećenje i čistite ga odgovarajućim alatom. Kod intenzivne upotre-be testere potrebno je redovno (jednom nedeljno) pod-mazivati ležaj vodećeg lančanika. Pažljivo očistite otvor prečnika 2 mm na kraju vodilice i utisnite u njega malo maziva.

POPIS RADOVA NA PERIODIČNOM ODRŽAVANJU

Da bi se osigurala dugotrajna upotreba, kao i da se spreče oštećenja testere, treba redovno sprovoditi u na-stavku navedene mere na održavanju motorne testere. Ako se povremene popravke ne budu obavljale redovno i u skladu sa uputstvima, garancija gubi važnost. Neis-punjavanje preporučenih propisa na održavanju testere može dovesti do nesrećnih slučajeva! Korisnik motorne testere ne sme obavljati operacije na održavanju koje nisu opisane u uputstvu. Takve poslove može obavljati samo ovlašteni servis. Skinite kapicu svećice. Koristite samo ključ za svećice, koji se isporučuje sa mo-tornom testerom, za odvrtanje svećice.

ZAZOR IZMEĐU ELEKTRODA

Zazor između elektroda mora da iznosi 0.5 mm.

PROVERA VARNICE

Prislonite oslabljenu svećicu uz kabal za paljenje koji je dobro spojen sa cilindrom, koristeći za to izolovana klje-šta (ne u blizini otvora za svećice). Prebaciti prekidačОN/OFF u položaj «I».snažno povući konopa za paljenje testere. Pri isprav-nom radu mora se pojaviti varnica u zoni elektrode.

Periodičnost Deo testere koji se pro-verava

Оperacija na održavanju Opšti posloviMotorna testera Оčistiti spolja, proveriti da nema oštećenja. U slučaju oštećenja testeru odmah odneti na popravku u servis. .Lanac testere Redovno oštrenje, pravovremena zamena.Kočnica lancaRedovno nošenje na proveru u servis. Vodilica Okretati je u cilju osiguranja ravnomernog trošenja tarnih površina. Pravovre-mena zamena. Pre svakog kretanja Lanac testere Proveriti naoštrenost i oštećenja. Proveriti zategnutost lanca.VodilicaProveriti da nema oštećenja. Podmazivanje lanca ProveritiKočnica lancaProveritiPrekidač ProveritiDugme za sigurnosnu blokadu ProveritiPoluga prigušnice ProveritiPoklopac rezervoara goriva/ulja Proveriti kvalitet zatvaranja.SvakodnevnoVazdušni fi lterОčistiti.VodilicaProveriti da nema oštećenja, očistiti grlo na rezervoaru za ulje. Nosač vodiliceОčistiti žljeb za distribuciju ulja. Brzina praznog hoda Proveriti (lanac se ne sme kretati).NedeljnoKućište duvaljke Оčistiti kako bi se osiguralo odgovarajuće hlađenje vazdugom.Моtor testereОčistiti.Kočnica lancaОčistiti traku kočnice (оd drveta, ulja).Svećica Proveriti i, ako je potrebno, zameniti jeIzduvni lonacProveriti kvalitet ugradnje.Vodilica lanca ProveritiSvaka 3 mesecaUsisna glava ZamenitiRezervoari za gorivo i uljeОčistiti ih.Čuvanje testereMotorna testeraОčistiti spolja, proveriti da nema oštećenja. Ako ima oštećenja odmah je odneti na popravku u servis. Vodilica/lanacRastaviti, očistiti i ovlaš namazati uljem žljeb za dovod ulja na vodilicu. Rezervoari za gorivo i uljeIsprazniti ih i očistiti.КаrburatorIsprazniti ga puštanjem testere u rad.

Morate proveriti kocnicu lanca pre svake upotrebe drzeci testeru na punom gasu 1 ili 2 sekunde i onda gurnite prednji stitnik. Lanac treba odmah a se zaustavi pri radu motora na punoj snazi.Ako se lanac sporo zaustavlja ili se uopste nezaustavlja nemojte raditi sa testerom i javite se ovlascenom servisu da bi kvar otklonioIzuzetno je vazno da se kocnica lanca proveri na ispravnost pre svake upotrebe i da lanac bude ostar. Uklanjanje ovih sigurnosnih uredjaja,neadekvatno odrzavanjeili nepropisna zamena maca (vodilice)mogu povecati rizik od ozbiljnih povreda zbog povratnog udarca

.■Obaranje drveta

  1. Odredite pravac obaranja uzevsi u obzir vetar, nagib drveta, mesto gustog granja, tezinu posla nakonobaranja i dr. faktore

.2. Dok cistitezonu oko drveta,obezbedite bezbedan put za povlacenje.

  1. Zasecite trecinu puta u drvo na stranu na koju ce pasti.4. Napravite obarajuci rezsa suprotne strane zaseka na visino tek nestovecoj od dna zaseka.Kada obarate drvo, UPOZORITE radnike oko vasna OPASNOST(1) Zasek7. Secenje

Obarajuci rez(3) Pravac obaranjaPre ciscenja, provere ili popravke vaseg uredjaja,uverite se da je motor zaustavljen i ohladjen. Skinite kabal svecice da bi se zastitili od slucajnog paljenja.Odrzavanje posle svake upotrebe1. Filter vazduhaPrasina na povrsini cistaca moze se ukloniti laganim udaranjem ivice cistaca o neku tvrdu povrsinu. Da bi ocistili prljavstinu na unutrasnjem delu filtera razdvojite cistac kao na slici i ocistite u benzinu.Kada koristite komprimovani vazduh duvajte od unutrasnje strane.Da bi spojili polovine cistaca pritisnite dve polovine rama cistaca jedan na drugi dok se ne cuje”klik”.2. Uljni otvorRazmontirajte vodilicui proverite da li ima 8.Odrzavanje

zapusenja(1) Uljni otvor3. Mac (vodilica)

Kada je vodilica skinuta, uklonitestrugotinu iz zleba vodilice i uljnog otvora.

Podmazite lancanik (zvezdu) na vrhu macaiz otvora za podmazivenje na macu.(1) Uljni otvor(2) Otvor za podmazivanje(3) Lancanik (zvezda)4.Drugo

Proverite da li ima curenja goriva i olabavljivanja nekih delovai ostecenja vaznijih delova, narocito spojeva rukohvata i spojeva vodilice (maca). Ako pronadjete neki defekt odmah kontaktirajte ovlasceni servis da bi kvar otklonio pre sledece upotrebe.■

Periodicno odrzavanje

1. Rebra cilindraNaslage prljavstine izmedju rebara cilindramogu prouzrokovati pregrevanje. Povremeno proverite i ocistite rebra cilindra posle skidanja precistaca vazduha i poklopca cilindra.Kada montirate poklopac cilindra , uverite se da su zice

Prekidaca pravilno postavljene.2. Filter goriva(a) Koristeci zicanu kukicu, izvadite filter iz kucista.(1) Filter za gorivo(b) Rastavite filter i operite benzinom,ili zamenite novim ako je potrebno.• Kada radite sa filterom ,pazite da vlakna filtera ili prasine ne upadnu u usisnu cev.3. SveciceOcistite elektrode celicnom cetkom i podesite zazor na 0.65mm.4. Lancanik (zvezda)

Proverite da li su se pojavile prskotine ili veliko habanje. Ako dodje do velikog habanja treba ga zameniti novim delom.

Nikada ne stavljajte novi lanac na pohaban lancanik, ili pohaban lanac na novi lancanik.8. Odrzavanje8.

Odrzavanje

Prednji i zadnji amortizerPotrebna je zamena ako su dodirni delovi pohabani ili se pojave pukotine na gumenim delovima. ■Lanac testereVrlo je vazno za normalan i bezbedan rad da lanac uvek bude dobro naostren.Ostrenje je neophodno kada:• Strugotina postanepraskasta.• Potreban je dodatni napor .• Linija secenje nije prava.• Javljaju se povecane vibracije.• Povecana potrosnja goriva.Nosite zastitne rukavice.Pre ostrenja:• Uverite se da se lance rukuje bezbedno.• Uverite se da je motor ugasen.• Koristite okruglu turpiju propisne velicine za vas 9. Odrzavanje maca (vodilice) i lanca

Velicina turpije:4.8mm9. Odrzavanje maca (vodilice) i lanca

• Okrenite povremeno mac (vodilicu)povremeno da bi sprecili habanje samo jednog dela.• Zleb maca treba uvek da bude pravougaon.Proverite habanje zleba na macu. Stavite sablon (ravnjac) na mac (vodilicu)i spoljasnji deo zuba.Ako se vidi zazor zleb je normalan.Ako se ne vidi, zleb maca je pohaban. Tako da mac treba popraviti ili zameniti.(1)Sablon(2) Zazor(3)Nema zazora(4)Lanac se ukosava10. Odlaganje (skladistenje)1. Ispraznite rezervoar goriva i uklj. testeru dok sama ne potrosi ostalo gorivo2. Ispraznite rezervoar ulja.3. Ocistite ceo uredjaj.4. Smestite uredjaj na suvo mesto van domasaja dece.

Vodic za resenje nekih problema

Zastoj

Sistem Uocavamo da UzrokLanac se ne okrece Kocnica lanca Motor radi Aktivirana kocnica lancaMotor ne startuje ili vrlo otezano Sistem za paljenje Dovod goriva Mehanicka greskaIma varniceNema varniceRezervoar je napunjenStarter ne hvataKvar u snabdevanju gorivom, mehanicki kvar, STOP prekidac ukljucen, kvar ili kratak spoj u kablovima, utikacu ili svecici. Sauh u pogresnom polozaju, karburator defektan, usisna glava zaprljana, vod goriva presavijen ili prekinut.Dihtung cilindra neispravan, ostecen semering ili klipni prsteni osteceni. Svecica ne zaptiva.Polomljeni delovi u motoru ili starteru.Teskoce pri toplom startukarburatorIma goriva u rezervoaru, ima varnicuKarburator nije dobro podesenMotor pali, ali se gusiDovod gorivaIma goriva u rezervoaruPrazan hod nije dobro podesen, usisna glava ili karburator zaprljani. Odusak rezervoara neispravan, dovod goriva prekunut, kabal ostecen, STOP prekidac ostecen.Nedovoljan ucinakVise sistema mogu istovremeno biti zahvaceniUredjaj radi u praznom hoduVazdusnifilter zaprljan, pogresno podesen karburator, izduvni lonaczapusen, izduvni kanal u cilindru zapusenNema podmazivanja lancaRezervoar ulja, pumpa zaNema ulja na lancuRezervoar ulja prazan, uljni kanali zaprljani

Stalni rad i sigurnost vaseg uredjaja zavisi i od kvaliteta rezervnih delova.Koristiti samo originalne rezerve delove.Samo originalni delovi garantuju najveci moguci kvalitet materijala, standarda funkcije i sigurnosti. Originalne rezervne delove i pribor mozete kupiti u ovlascenim servisima i speciijalizovanim prodavnicama.U sledecim slucajevima uredjaj ne podleze garanciji:Nepostovanje uputstva za rukovanjeNeodrzavanje potrebnih radova na odrzavanju i ciscenjuOstecenja prouzrokovana nestrucnim podesavanjem karburatoraHabanje usledrada Ocigledno preopterecenjeusled prekoracenjagornje granice ucinkaKoriscenje neadekvatnih vodilica i lanacaKoriscenje nedozvoljenih duzina vodilica i lanacaNasilno koriscenje, nestrucno rukovanje, zloupotreba ili nesrecni slucajOstecenja uzrokovana pregrevanjem usled zaprljanosti rebara na cilindru motora.Radovi izvrseni od nestrucnih osoba ili pokusaj osposobljavanjaKoriscenje neodgovarajucih rezervni delovaodnosno ne originalnih delova , ukoliko su oni izazvali kvar.Koriscenje neodgovarajuceg ili predugo skladistenih gorivaOstecenje kojima je uzrok profesionalno iznajmljivanje uredjajaOstecenja zbog neblagovremenog zatezanja spoljnih spojeva. Troskovi ciscenja, nege i podesavanjarada ne priznaje se u garanciji. Svi radovi obavljeni u garantnom roku se moraju izvrsiti u ovlascenom servisu.

Deklaracija

Deklaraciju dobijate uz proizvod, isti proizvod se nabavlja od dva, tri različita uvoznika i potrošač može u zavisnosti od raspoloživosti dobiti proizvod kod koga je uvoznik bilo koji od ta tri moguća. / Uvezeno: Kina, Eu, Turska - Uvoznik:Veb Portali Info, Agromarket, Womax, Moto Bike, Westako, Oleo Mac,

Brend