PNEUMATSKI ALATI I KOMPRESORI

Kompresori nisu novi izum, čak ni u ovom veku, jer je ih bilo i pre, oko hiljadu godina. Drevni čovjek več je koristio neku vrstu kompresora, mehovi, vartu za goriva za kovanje alata. Iako su kompresori evoluirali tokom vremena, oni i dalje zadržavaju isti princip: oni mehanički kompresuju vazduhKompresor (ranije gasni kompresor) je mašina koja se napaja električnim alatom kako bi povećala pritisak gasa i smanjila njenu zapreminu. Kompresori su slični pumpi, oba povećavaju pritisak, od kojih su oba spremna za transport tečnosti kroz cevovod, dok pumpe rade sa praktično neraskidivim fluidima, kompresori isporučuju stisljive gasove.Tokom rada kompresora gas će se zagrijati u zavisnosti od krajnjeg pritiska. Literatura generalno diferencira male mlaznice pritiska od stvarnih kompresora na osnovu toga da li zahtevaju refluks ili ne. Inače, duvaljke i kompresori imaju isti princip rada.Vrste kompresora: Na osnovu svog principa rada, kompresori se mogu podeliti u dve grupe – Klipni kompresori koji rade po principu zapreminskog zapreminjenja, komprimuju vazduh s smanjenim volumenom u zatvorenom prostoru, sa klipom. Turbinski kompresori koji rade na dinamometrijskom principu, koji pretvaraju kinematičku energiju u energiju pritiska na lopatice turbine. Klipni kompresor- Ovaj tip kompresora je najčešći. Za velike pritiske potrebni su višestepeni kompresori. Ulazni vazduh se prethodno kondenzuje u prvoj fazi, a nakon internog hlađenja povećava kompresiju.