Nijedan proizvod ne odgovara izabranim kriterijumima.

Sejalica za žito, uljanu repicu, soju, lucerku, mak… Sejalica za pšenicu je opremljena sa depozitorima za mineralno đubrivo.