Demon  / Interent prodaja alata i delova trimera i testera
јануар 2, 2019 Upustvo za upotrbu trimera DEMON RQ580

Upustvo za upotrbu trimera DEMON RQ580

Podelite da i drugi vide

jhPkHgkKggCUSGhEXfbK

Hvala na poverenju pri kupovini naseg Demon motornog trimera.
Motorni trimeri su pogodni za koriscenje jer im izvor napajanja omogucava mobilnost na velikom prostoru. Demon motorni trimeri su opremljeni dvotaktnim
motorima koji poseduju pumpicu za gorivo, tako da je startovanje olaksano. Kupujuci nas trimer dobili ste pomocnika u nezi zelenih povrsina, narocito onih
koje zahtevaju povremenu negu. Demon trimeri nisu namenjeni
za profesionalnu upotrebu.

Ako imate novi trimer, pre nego što počnete sa startovanjem pročitajte uputstvo za upotrebu. Proizvod se može oštetiti ukoliko ne sledite uputstvo za upotrebu. Uputstvo za korisnike sadrži veoma važne informacije o bezbednosti koje se moraju poštovati. Prilikom startovanja uređaja sledite sledeću procesuru:
1. Napunite rezervoar za gorivo sa ispravnom mešavinom.
2. Prekidač za struju koji se nalazi na ručki trimera stavite u položaj ON.
3. Blokirajte polugu gasa u položaj polugas
4. Napunite pumpicu za gorivo pritiskajući je nekoliko puta sve dok ne vidite gorivo u pumpici
5. Polugu čoka (sauh) povucite unazad, aktivirajte čok
6. Povucite startni kanap nekoliko puta 5-6 dok se ne čuje zvuk motora. Motor se upali i odmah se ugasi. Dalji pokušaji povlačenja startnog kanapa mogu prouzrokovati prelivanje motora gorivom takozvano presisavanje. Nemojte vući startni konopac više od 50 cm i dopustite mu da se polako vrati.
7. Nakon paljenja i gašenja motora, vratite polugu čoka (sauh) u prvobitan položaj guranjem poluge napred.
8. Ponovite povlačenje startnog kanapa dok se motor ne startuje.
9. Lagano pritisnite polugu gasa da bi se isključio blokirač gasa

PRE POCETKA RADA
Pre pustanja uredjaja u rad, uverite se da je bezbedno smesten na cistu, ravnu povrsinu,bez olabavljenih delova. Uredjaj mora biti u sigurnom, horizontalnom polozaju obezbedjujuci da rezna glava ne dodiruje
zemlju ili neke predmete.
Proverite da li su svi vijci i navrtke bezbedno zategnuti. Proverite da li su i
stitnik i rezna glava koja se koristi, pravilno montirani.
Uvek ocistite radnu zonu od svih stranih predmeta kao sto su ekseri, metalna zica,
kamenje ili polomljeno staklo koje moze biti zahvaceno i odbaceno reznom glavom.
NIKADA ne ukljucujte uredjaj u zatvorenom prostoru ili zgradi.
Udisanje izduvnog gasa ugljen-monoksida moze biti fatalno.
Oganske materije iz trave i zbunja mogu izazvati nelagodnost kod
osoba alergicnih na polen ili druge materije. Koristite odgovarajucu zastitnu
masku. Pre nego sto pocnete a radom,trebate izvrsiti podesavanja remena i rukohvata tako da pravilno postavite trimer u radni polozaj, a to ce dovesti do komformnijeg rada i manjeg zamaranja. Kuka za kacenje trimera treba da Vam
bude za jednu sirinu sake ispod kukova.

Paljenje trimera

Saug podignite u gornji položaj.Pumpicom za gorivo na karburatoru navucite gorivo 10 -tak puta. Povucite par puta kanap za paljenje lagano.Kada se motor oglasi vratite saug u donji polozaj i ponovo povicite kanap i trimer je upaljen. Kada su topliji dani nemorate uopste podizati saug u gornji položaj.

Rukovanje motornim trimerom u svakoj situaciji
Uvek ima mnogo toga da se uradi u bašti. Objasnićemo vam korak po korak kako da pravilno i efikasno koristite trimer.

Izbor i montiranje reznog alata
Pre nego što počnete sa radom potrebno je montirati odgovarajući rezni alat na trimer. Objasnićemo vam koji alat se koristi za koji
posao. Neophodno je da izaberete odgovarajući rezni alat za najbolje rezultate košenja.
Rezni alati za različite namene (košenje i krčenje zbunja i grmlja)

c98eb92085d9216778289f0dcbc62699

Automatske glave za košenje sa silkom
Možete kositi travu na nepristupačnim površinama (pored drveća, uz staze, u voćnjacima oko drveća).
Silk se izvlači automatski dodirom glave od zemlju.
Mogu se koristiti razni tipovi silka debljine od 2,0mm do 3,0mm. Pogledajte univerzalne glave za košenje DEMON

Trokraki nož za košenje
Koristi se za košenje trave sa jakom vegetacijom, trske i krčenje grmlja. Nož se može koristiti sa obe strane.
Noz sa košenje sa 8 zuba
Sa ovim nožem možete kositi gustu travu, grmlje, koprivu i trsku.

Cirkular za košenje 40 zuba sa šiljatim zubima
Za poleglo grmlje i tanko drveće.
(ne dolazi uz trimer, ali ga poručite i kupite po ceni 5 eura )

Lična zaštitna oprema
Za maksimalnu bezbednost pri radu, treba da noste odgovarajuću odeću i opremu kao i da pratite sigurnosne savete kada radite sa trimerom. Odeća mora da bude svrsishodna i ne sme ometati u radu.
Preporučuje se nošenje kombinezona a ne radnih mantila.
Nikada ne nosite ništa što bi moglo da se zakači za nešto pri radu. Ne nositi šal, kravatu ili nakit prilikom rada sa mašinom. Duga kosa mora biti čvrsto vezana u nazad.
Važno upozorenje! Obavezno nositi zaštitne naočare prilikom rada sa trimerom.
Gorivo i ulje
Pre nego što počnete da radite sa vašim trimerom, napunite trimer sa gorivom. Trimer koristi mešavinu ulja i goriva. Koristite samo kvalitetno dvotaktno motorno ulje za vazdušno hlađene motore (STIHL). Odnos ulja i goriva:1L benzina :20Ml T2 ulja
Na 5 Litara benzina sipa se 100gr ulja. Neodgovarajuća mešavina goriva i ulja može ozbiljno oštetiti motor. Takođe nedovoljno jaka mešavina (manje ulja u odnosu nego što je propisano) takođe može oštetiti motor. U kanister dozvoljen za gorivo prvo sipati motornoulje, onda benzin 95 oktana i temeljno izmešati. Mešavina goriva stari, mešati samo kolićinu za nekoliko nedelja. Mešavinu goriva ne skladištiti
duže od 3 nedelje. Kada trimer stoji van upotrebe u dužem vremenskom periodu, pre paljenja potrebno ga je lagano protresti zbog mešavine.

Tehnike košenja
Sa dobrom tehnikom košenja možete postići neverovatne rezultate iako ste početnik.
Objasnićemo tehnike košenja za različite tipove terena i ispravan način držanja trimera.

Osnovna tehnika košenja
Pošto se rezni alat na trimeru okreće u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu, najčeća tehnika košenja je s desna na levo. Prednost ove tehnike je što trava pada u nazad (na pokošenu oblast).
Tehnika košenja visoke trave
Kada radite u veoma visokoj travi ili kosite korov preporučljivo je kositi u dva pravca kretanja. Prvo zamahom s leva na desno skinuti
vrhove trave a zatim drugim zamahom s desna na levo skinuti ostatak trave. Pokošena trava treba da pada na već pokošenu oblast.
Košenje velikih ravnih oblasti
Najbolji način za košenje velikih oblasti je koristeći kvadratni metod. Podeliti oblast na kvadrate zatim kositi unutar ka centru oblasti.
Košenje na padini
Ovaj metod je veoma dobar za košenje na padini. Kositi zamahom s desna na levo, u pravcu paralelno sa nagibom padine, zatim se
vratiti duž otkosa i kositi sledeći red iznad već pokošenog. Takođe trava pada na već pokošenu oblast.
Prevazilaženje prepreka
Paziti prilikom košenja u voćnjacima i oko drveća da se ne bi oštetila stabla. Koristiti automatsku glavu za košenje.

83334a7c1aebb4e6de5f607ce6dcb212

BENZINSKA KOSA/TRIMER
Održavanje i popravka trimera
Benzinski trimeri su od velike pomoći kod održavanja travnjaka na neravnom i nepristupačnom terenu. Da
bi trimer imao što duži vek trajanja potrebno ga je redovno održavati.
Nakon svakih 20 sati rada potrebno je očistiti filter za
vazduh, dok kod vrlo prašnjavog vazduha treba čistiti i
češće.
Čišćenje vršiti na sledeći način:
1. Uklonite poklopac za filter
2. Skinite filter
3. Filter očistite laganim lupkanjem ili ga produvajte
vazduhom
4. Montirajte obrnutim redosledom

Posle prvih 10 sati rada proveriti svećicu i očistiti je
četkom od bakarne žice.
1. Izvucite utikač sa svećice
2. Odgovarajućim alatom odvrnite svećicu
3. Montirajte obrnutim redosledom
Nakon prve provere proveravati svećicu svakih 50 sati
rada.
Svakih 20 sati rada dopuniti u reduktor (ugaonu glavu) tekuće masti za
podmazivanje (odvrnuti vijak M10).

Ako trimer odlažete (ili ne koristite više od 30 dana)
potrebno je uraditi sledeće:
1. Otvoriti poklopac i isprazniti rezervoar
2. Pokrenuti motor i pustiti da radi dok se sam ne zaustavi,
da bi se potrošilo gorivo iz karburatora
3. Ostaviti motor da se ohladi (5 minuta)
4. Izvaditi svećicu, uliti jednu kafenu kašičicu dvotaktnog
ulja u komoru za sagorevanje. Više puta povući uže za start
kako bi se nauljile unutrašnje komponente.
5. Odložite uređaj na suvo mesto
Ponovno puštanje u rad
1. Izvaditi svećicu
2. Naglo povući više puta uže za start kako bi se uklonilo
ulje iz komore za sagorevanje
3. Očistiti svećicu i uvrnuti je natrag
4. Napuniti rezervoar odgovarajućom mešavinom i
pokrenuti trimer

ff6209574b0ebdaececfc90eedf0

Montaža nosača strune i noža
Montaža glave sa strunom
Imbus ključem blokirati reduktor (prva slika). Odvrnuti glavu sa strunom (kontra navoj). Poklopac glave
skinuti i namotati strunu kao na trećoj slici. Montaža namotane glave sa strunom ide obrnutim redosledom.
Montaža noža
Imbus ključem blokirati reduktor (prva slika). Postaviti nož na podlošku i maticom ga dotegnuti (druga i
treća slika).

Napomena:
Prilikom košenja sa nožem obratiti pažnju da se ne udari u tvrdu prepreku koju nož ne može da iseče.
Prilikom rada sa glavom sa strunom držati je na malom odstojanju od zemlje i paziti da ne udari u tvrdu
prepreku kako se ne bi oštetila.

e0d7bb0cb8b270bfad6b2d0d7a4c9d66

Startovanje
Staviti prekidač u položaj za paljenje.
Ručicu sauha staviti u zatvoren položaj i napumpati pumpicu za gorivo.
Pritisnuti dugme za dekompresiju (zavisno od modela).
Blokirati gas (kod modela bez automatskog sauha).
Povući starter lagano dok se ne oseti otpor, a zatim snažno.
Po startovanju isključiti sauh (kod modela bez automatskog sauha) i dodati gas.
Kod modela sa automatskim sauhom dodavanjem gasa sauh se isključuje sam.
Gorivo

e426ce46-7420-487b-9045-7a8c72bf815a_i-demon-5-2km-rq580

GLAVNI DELOVI TRIMERA :
1. Rezervoar za gorivo – Mesavina za dvotaktne motore.
2. Stop prekidac
3. Karburator / filter za vazduh
4. Rukohvat
5. Antivibracioni sistem.
6. Rucica kontrole gasa.
7. Transmisionao vratilo (osovina).
8. Kuciste zupcanika (menjac)
9. Rezna glava (pokazan noz)
10. Stitnik
SKLAPANJE
Pre rukovanja uverite se da su svi delovi
pravilno sklopljeni.

dce051e9731d58c5ca899e96dd1ed71a

SKLAPANJE RUKOHVATA

1.Položite gumenu manzetu (3) preko
rucice.
2. Pricvrstite pomocu cetiri imbus vijka (1)
donju stezaljku (2) i srednji komad (4).
3. Ulozite sipku rukohvata (5) u drzac
drske i pricvrstite je pomocu gornjih
stezaljki (6) i cetiri imbus vijka
Ovako izgleda pisano upustvo koje dobijate uz Trimer Demon

DSCN0262
DSCN0263
DSCN0264
DSCN0266

 

One thought on “Upustvo za upotrbu trimera DEMON RQ580

  1. Zbunjuje me navedeni odnos ulja i benzina? Na rezervoaru piše 1-25, u uputstvu 1-20 a u daljem tekstu na 5 l benzina 100 gr ulja. Tri razičite vrednosi, šta je tačno?

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *


Notice: Undefined index: total_count_position in /www/webvol24/95/npvnojzja265wk2/demon.rs/public_html/wp-content/plugins/social-pug/inc/functions-frontend.php on line 46
shares