PRAVILA NAGRADNE IGRE „ALATE, DELOVE KUPI I SUPER NAGRADE OSVOJI“

Član 1. PRIREĐIVAČ NAGRADNE IGRE JE

VEB PORTAALI INFO PRIJEPOLJE – INFO SHOP demon.rs u (daljem tekstu INFO SHOP).

Član 2. SVRHA, TRAJANJE I OBJAVLJIVANJE PRAVILA NAGRADNE IGRE

Svrha organizovanja je promocija INFO SHOP proizvoda, nagrađivanje vernosti kupaca, te poboljšanje prodaje robe iz asortimana.

Nagradna igra počinje 18.11.2021. godine i traje zaključno sa 27.12.2021. godine. Nagradna igra organizuje se u prostorijama Veb portali info Prijepolje.

Nagradna igra traje nakon što budu objavljena na web sajtu https://demon.rs , na Facebook stranicama:  „INFO SHOP ALATI DELOVI” , te na Instagram stranici “DEMONALATII”.

Član 3. PRAVO NA UČEŠĆE U NAGRADNOJ IGRI

Pravo učestvovanja imaju sva lica sa prebivalištem i registrovanim boravištem na teritoriji Republike Srbije.

Ako je dobitnik nagrade maloletna osoba ili osoba ograničenih poslovnih sposobnosti, podobna je da primi nagradu samo uz odobrenje roditelja ili zakonskog staratelja koji mora Klijentu predočiti potrebnu dokumentaciju o starateljstvu, te potpisati izjavu o oslobađanju od odgovornosti, izjavu o ustupanju prava na javno objavljivanje, te izjavu o prihvaćanju nagrade.

Pravo na učešće nemaju zaposleni priređivača , kao ni članovi njihovih užih porodica koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu (roditelj, deca, supružnik).

Član 4. KAKO UČESTVOVATI U NAGRADNOJ IGRI

Svaki zainteresovani učesnik da bi stekao pravo na izvlačenje neophodno je da na svoj profil na Fejsbuku i instagramu postave link ( https://demon.rs/pravila-nagradne-igre-alate-delove-kupi-i-super-nagrade-osvoji/) zajedno sa fotografijom nagradne igre i istu šeruje na 10 prijatelja po slobodnom izboru.

Svaki učesnik u nagradnoj igri može učestvovati s neograničenim brojem računa koji odgovaraju propisanim pravilima.

Za prvu i drugu nagradu bore se lica sa ukupno najvećom cifrom koju su kupili u Info Shop-u

Za preostale četri nagrade Jedan račun može biti izvučen isključivo za jednu nagradu tokom trajanja nagradne igre.

Krivotvoreni i oštećeni računi ili pogrešne i nepotpuno navedene informacije na računima nevažeći su i ne daju učesniku pravo na učestvovanje u nagradnoj igri. Da bi učestvovali u ovoj nagradnoj igri, svi zaprimljeni računi moraju biti kopije originala.

Član 5. FOND NAGRADA

Fond nagrada sastoji se od:

NagradaKoličinaJedinična vrijednost u Din sa PDV-omUkupno u Din
nagrade:
KOMPRESOR SAC 1100-8x116,000.0016,000.00
TRIMER ZA TRAVU I KOROV W-MS 1250 B BENZINSKa MOTORNA KOSAČICAx110,500.00 10,500.00
Indukciona ploča rešo EKH005 x1 3.870,003.870,00
Prskalica AGM Villager12 L x1 2.100,002.100,00
Pegla x12,530.00 2,530.00
Makaze Villager za sisanje ovaca ručnex11,500.00 1,500.00
UKUPNOx636,500.0036,500.00

Ukupna novčana vrijednost nagradnog fonda iznosi 36,500.00 din sa uračunatim PDVom.

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim Pravilima.

Nagrade nisu zamenjive za novac. Dobitnici nagrada nemaju pravo tražiti zamenu nagrade za neku drugu vrstu nagrade, a naročito ne isplatu novčane protuvriednosti osvojene nagrade ili neke od ostalih nagrada.

Član 6. IZVLAČENJE DOBITNIKA NAGRADA

Izvlačenje nagrada iz Člana 5. ovog pravilnika će biti održano u “prostorijama INFO SHOPA ulica Ive Lole Ribara bb Prijepolje, 27.12.2021. u 13h” uz sačinjavanje zapisnika i snimanje kamerom.

Izvlačenje će realizovati tročlana komisija, sastavljena od predstavnika Info Shop-a. Komisija će u toku izvlačenja utvrditi ispravnost računa.

Nakon izvlačenja dobitnika prve dve nagrade,pristupiće se izvlačenje preostale četri nagrade iz Člana 5. ovog pravilnika će biti realizovano .

Član 7. OBAVEŠTENJE DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnici svih nagrada će biti obavešteni putem telefona u roku od 4. dana od dana izvlačenja. Ukoliko u roku od naredna 4. dana ne bude moguće stupiti u kontakt ni sa dobitnikom, izvučena nagrada ostaje u vlasništvu INFO SHOP-a.

Rezultati pojedinačnih izvlačenja će biti objavljeni na web sajtu https://demon.rs , na Facebook stranicama.

Za preuzimanje nagrada, uz dogovor s dobitnicima će iste biti isporučene na adrese dobitnika o njegovom trošku. Nagrade će biti uručene samo ako dobitnici nagrada imaju pravo da učestvuju i ako u potpunosti prihvataju ova Pravila. Nagrade se preuzimaju uz predočenje ličnih dokumenata izvučenog dobitnika, uz obavezu da snimi nagradu gde se i dobitnik vidi pored preuzete nagrade prilikom preuzimanja kao dokaz za regularnost nagradne igre.

Pri preuzimanju nagrada, dobitnik nagrade odnosno osoba koja nagradu preuzima u ime dobitnika potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Priređivač ne snosi troškove prevoza , niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika nagrade povezane s preuzimanjem nagrada.

Učesnici se obavezuju biti dostupni putem broja telefona koji su naveli na računima.

Član 8. SAGLASNOST

Učešćem u nagradnoj igri Učesnik u potpunosti prihvata ova Pravila i saglasan je:

  • da Priređivač kao voditelj baze ličnih podataka, koja neće biti javna niti vidljiva bilo kome izuzev Priređivača i Klijenta, može koristiti i procesirati podatke isključivo u svrhu provođenja ove nagradne igre,
  • da u slučaju osvajanja nagrade njegovi lični podaci (ime i prezime, adresa/grad), budu objavljeni u printanim, elektronskim i/ili drugim medijima po odluci Priređivača u svrhu realizacije ove nagradne igre i objavljivanja rezultata
  • da u slučaju osvajanja nagrade prihvata uslov da njegovo ime i prezime, adresa, fotografija i video materijal mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i video-materijal od strane Priređivača, Klijenta i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri.

Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri, dobitnici nagrada prenose teritorijalno neograničeno pravo na Priređivača i Klijenta bez naknade, da koristi njegovo ime, lik i/ili fotografiju radi reklame i promocije.

Dobitnici nagrada mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima.

Član 9. OTKAZIVANJE NAGRADNE IGRE

Priređivač ima pravo da jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko ustanovi da je došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe pravila nagradne igre ili ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile.

U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre neće se nadoknađivati troškovi ili eventualna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

Član 10. SPOROVI

Sve eventualne sporove vezane za nagradnu igru, rešavat će sud u Prijepolju.

Prijepolje, 18.11.2021.god

Jedna misao o "PRAVILA NAGRADNE IGRE „ALATE, DELOVE KUPI I SUPER NAGRADE OSVOJI“"

Demon nagradna igra: ALATE, DELOVE KUPI I SUPER NAGRADE OSVOJI! – Nagradne Igre RS

[…] stekao pravo na izvlačenje neophodno je da na svoj profil na Fejsbuku i instagramu postave link ( https://demon.rs/pravila-nagradne-igre-alate-delove-kupi-i-super-nagrade-osvoji/) zajedno sa fotografijom nagradne igre i istu šeruje na 10 prijatelja po slobodnom […]

20 novembra, 2021 oko 12:27 am
Cart
Your cart is currently empty.