NAKON 25 SATI KORIŠTENJA DEMON TRIMERA

NAKON 25 SATI KORIŠTENJA

VAZDUŠNI FILTER

Pregledajte i očistite filterski element u toploj vodi, ako je potrebno dodavanjem sapuna. Pre ponovog postavljanja dobro ga osušite. Ako je filterelement oštećen ili se smanjio, zamenite ga novim (F14).1) Poklopac2) Element filtera3) Podrška4) Podloga

VAŽNO

Zaprljani filter vazduhamože povećati potrošnju goriva, a istovremeno smanjuje snagu motora.Korištenje uređaja bez vazdušnog filtera ili sa deformisanim elementom za filtriranje brzo dovodi do kvarova motora.

FILTER ZA GORIVO

Izvadite filter iz otvora za punjenje gorivom malom metalnom kukom. Izvadite filter sa cevi za dovod goriva i ispušite ga komprimovanim vazduhom (kompresorom).

VAŽNO

Zaprljani filter za gorivo može uzrokovati slabo ubrzavanje motora.

SVEĆICAO

Odvijte i pregledajte svećicu i uklonite prljavštinu sa elektroda, ako je potrebno sa četkom.Prorez za preskok iskre mora biti postavljen na 0,6 – 0,7 mm (F15).

ULAZNI OTVOR ZA VAZDUH ZA HLAĐENJE MOTORA

Pregledajte otvore za dovod vazduha za hlađenje motora i područje oko proreza za hlađenje cilindra klipnjače i uklonite sav otpad koji se uhvatio na uređaju tokom rada.

VAŽNOA

ko uređaj ne očistite, prigušivač se može početi pregrejavati i može uzrokovati čak i da se uređaj zapali.

Ostavite komentar

%d bloggers like this: